Algemeen

Vlaams geld gebruiken voor armoede en voor cultuur, jeugd en sport

Vorige woensdag 17 juni 2020 heeft het Vlaams parlement beslist om financiële middelen vrij te maken voor armoede enerzijds en voor cultuur, jeugd en sport anderzijds voor de Vlaamse gemeenten om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.

Nieuwsbrief nr. 38

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Weggestemd!

In de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement is op donderdag 18 juni 2020 het amendement van de parlementsleden Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) over de Universiteit Hasselt (U Hasselt) weggestemd.

“Limburg en de U Hasselt worden weer maar eens benadeeld in verband met het erkennen van nieuwe opleidingen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Nochtans hebben alle Limburgse politieke partijen hieromtrent de nodige beloftes gedaan bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 en de Vlaamse verkiezingen in 2019.

Gewoon woordbreuk.”

Eindelijk een echt en sluitend honden- en kattenfokkerijbeleid?

“Ik hoop het”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove na een vraag hierover aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

In de sector bestaat er nog al onduidelijkheid wie nu uiteindelijk in Vlaanderen bevoegd is.
Tot nu toe is dat nog altijd Landbouw, maar de minister wil dat zo snel mogelijk overhevelen naar Dierenwelzijn, zoals het hoort.
Dat is afgesproken bij de vorming van de huidige Vlaamse regering.

Technische werkloosheid bij gemeentebesturen spaarzaam gebruikt tijdens Corona

“Tijdelijke werkloosheid bij openbare besturen is geen goede zaak, ik blijf daarbij”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Gelukkig blijken de Vlaamse lokale besturen er spaarzaam van gebruik gemaakt te hebben tijdens Corona.

Aanpak droogte en wateroverlast: Polders en Wateringen afschaffen!

“Diegenen, die nog denken dat hevige droogteperiodes van voorbijgaande aard zijn, dromen.
De klimaatopwarming laat niet met zich sollen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er is dringend een globaal plan nodig, daarin volg ik bevoegd minister Zuhal Demir.
Het is nu al drie jaar op rij dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met enorme droogte.
Net zoals aan water- en modderoverlast zullen we ons allemaal aan de gevolgen van hitte en droogte moeten aanpassen.

Verstrenging belastingreglement verwaarloosde panden: eindelijk!

De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden gaat het belastingreglement op verwaarloosde panden verstrengen.
Dat werd aangekondigd tijdens de gemeenteraadscommissie van dinsdag 16 juni 2020 en in de pers. (1) (2)

“Verwaarloosde panden zorgen voor een verloederd stadsbeeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Bovendien gaat het in een aantal gevallen gepaard met speculatie. Eindelijk dus

Toegankelijkheid: kan VEEL beter!

De studie over de evaluatie van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 is publiek gemaakt.

Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De studie was eigenlijk in de herfst van vorig jaar al klaar, maar wordt nu pas bekendgemaakt.
Ik begrijp dat als ik de tegenvallende resultaten zie, ronduit bedroevend.

Mentoring@Work

Mentoring@work begeleidt Hoog Opgeleide Anderstaligen (HOA ‘s) uit Limburg in hun zoektocht naar een job op niveau van hun diploma en ervaring.
Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Tags:

HAAL DE KIP UIT DE KOOI

HAAL DE KIP UIT DE KOOI. Minister Weyts, wanneer mogen zij uit hun kot?

Het is een nieuwe campagne van Global Action in the Interest of Animals (GAIA) voor een verbod op kooien voor leghennen.


bron: gaia.be

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen