Algemeen

Akkoord met Annick

Collega Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a) stelt voor dat voetbalclubs de match verliezen als hun fans zich aanhoudend racistisch uiten. (1)

Ik ben het daar volledig mee eens”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk moeten we blijven sensibiliseren, maar wat als sensibilisering en dure promotiefilmpjes niet helpen?
De cijfers op basis van scheidsrechterverslagen blijven hoog. (2)

Vakantie in Limburg

“Waarom niet? Nu we met Covid-19 geen verre reizen kunnen maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Limburg biedt heel wat prachtige regio’s, die heel verschillend van elkaar zijn.
Het volstaat om vanuit Zuid-Limburg naar het Maasland of naar Noord-Limburg te rijden en je komt diverse landschappen, uitzichten en bodemgesteldheden tegen.
Toerisme Limburg vzw doet er goed aan de eigen provincie nog eens extra te promoten.
 

Droogteproblematiek globaal aanpakken

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove hield daarvoor een pleidooi op woensdag 10 juni 2020  in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.

Ook praktijktests in Sint-Truiden?

“Als het van ons als sp.a afhangt wel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De benaming ervan, waar in de Vlaamse regering heel wat discussie over (geweest) is, is van ondergeschikt belang.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden onmiddellijk moet inspelen op het aanbod dat Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert.
‘Het monitoringsysteem’ zal worden gebruikt om een Vlaamse nulmeting te doen en in de gemeenten uit te rollen. (1)

Nieuwsbrief nr. 37

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

De Groene Delle: het vervolg!

Op dinsdag 9 juni 2020 vond er in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement een debat plaats over het dossier van De Groene Delle in Hasselt/Lummen. Onder andere Ludwig Vandenhove stelde een aantal vragen aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Red de egels!

De egelsterfte neemt de laatste jaren sterk toe en dit jaar is het zelfs nog erger. Daarom ondervroeg Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove daarover minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 9 juni 2020.

“Er moet dringend iets gebeuren rond de egelpopulatie”, zei Ludwig Vandenhove.

"Wat is de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek?
Kan dit versneld worden, zodat er gepaste maatregelen kunnen gebeuren?

Koning Leopold II

“Tijden veranderen, maar goed”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Daarom hebben wij als sp.a veel begrip voor de stemmen, die opgaan om ‘iets’ te doen met alle tekenen van eerbetoon, die van Koning Leopold II te merken zijn in de openbare ruimte.

Regionale Landschappen (op)waarderen

“Ik heb de werking van de Regionale Landschappen (RL) leren waarderen als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  “Ik was ook voorzitter van de drie Limburgse RL.

Ik vind dat zij meer zouden moeten betrokken worden bij het beleid in de openbare ruimte.

De meeste gebruikers van de openbare ruimte zijn erin vertegenwoordigd.

Tegen de droogte en voor de hengelsport

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft via een schriftelijke vraag aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir voorgesteld om het water langer op te houden in beken en rivieren, onder andere via het installeren van vistrappen.

Het zou een hulpmiddel zijn tegen de droogte, maar tegelijkertijd een goede zaak zijn voor de vispopulatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Waarom bijvoorbeeld niet in het Schulensbroek?”, zoals voorgesteld door voorzitter Jos Eykens van de Verenigde Vissers Schulensmeer vzw.
“Uit haar antwoord blijkt dat de minister niet weigerachtig staat tegenover mijn voorstel.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen