Vergunningen afleveren, maar ook opvolgen

“Als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur lever ik vergunningen af of weiger ze, maar ik probeer de uitvoering ervan ook zo goed mogelijk op te volgen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Dit is nu het geval met de nv Remo Milieubeheer in Houthalen-Hechteren.
De laatste tijd is het aantal klachten weer toegenomen.
Samen met het de dienst Handhaving van de Vlaamse gemeenschap en het gemeentebestuur van Houthalen-Hechteren bekijken we of er desgevallend bijkomende voorwaarden moeten opgelegd worden.”

Hieronder vindt u de perstekst en het artikel dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg van donderdag 30 augustus 2018 (p. 23). 

Zie onder andere Remo wil geuraudit ook buiten het stort. www.nieuwsblad.be, 30-08-2018.

Zie ook Project ‘Closing the Circle’: moeilijke bevalling! van 12-05-2017 en Verlenging milieuvergunning NV REMO MILIEUBEHEER van 15-07-2016 op deze website.

Foto: HBVL