Verkeersvormingsklassen verlengd

De deputatie heeft op donderdag 25 augustus 2016 op voorstel van gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove het project 'Inrichting verkeersvormingsklassen' verlengd tot en met donderdag 31 augustus 2017.

"Ik geloof erg in dat systeem", zegt Ludwig Vandenhove. "Tijdens mijn mandaat als burgemeester van Sint-Truiden was de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken één van de eerste die er gebruik van maakte."

Waar over gaat het?
Kinderen en jongeren, die een verkeersovertreding begaan (bijvoorbeeld onveilig fietsgedrag en technische fietsuitrusting) en dus een jongeren-proces-verbaal (-PV) krijgen, kunnen uitgenodigd worden om een verkeers(vormings)klas bij te wonen, meestal op een woensdagnamiddag.
Als zij op de uitnodiging ingaan, seponeert het parket het PV.

Kinderen en jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen niet strafrechterlijk vervolgd worden, maar kunnen een jongeren-PV krijgen. Voor 16- tot 18-jarigen is strafrechterlijke vervolging wel mogelijk, maar er kunnen ook alternatieve sancties opgelegd worden.

"Ik vind het een goede optie dat minderjarigen, die een verkeersovertreding begaan, zelf geconfronteerd worden met hun 'fout(en)'.
De verkeersboetes simpelweg laten betalen door de ouders heeft geen enkel didactisch of pedagogisch effect", aldus Ludwig Vandenhove.

"Door de ondersteuning van het Limburgse provinciebestuur en dankzij de samenwerking met het parket, worden momenteel in alle politiezones in Limburg verkeersklassen ingericht.
Verkeersklassen moeten gezien worden als een educatieve maatregel, eerder dan als een louter repressieve.

Het provinciebestuur van Limburg sluit hiertoe een overeenkomst af met Federdrive Opleiding Erkende Rijscholen, afdeling Limburg, die alle Limburgse erkende rijscholen overkoepelt.
Zij voorzien leden-lesgevers, die verkeerslessen geven in de verschillende politiezones. Zo wordt de lokale politie ontlast van deze educatieve taak.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zo jong en zo vaak mogelijk geconfronteerd worden met verkeerseducatie en allerlei preventieve en sensibiliserende acties. Zo zou de federale politie niet meer gaan instaan, omwille van besparingsredenen, voor de organisatie van hun verkeerspark in bijvoorbeeld gemeenten en/of scholen.
In feite onbegrijpelijk dat op zoiets bespaard wordt!
Wij zijn op dit ogenblijk met de federale politie in bespreking om dat voor Limburg over te nemen door de dienst Mobiliteit en het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).
Voor mij is dit beleidsitem weer een mooi voorbeeld van hoe ingewikkeld wij het maken in ons klein landje België, omdat zowel de federale, als de Vlaamse overheid (gedeeltelijk) bevoegd zijn en sommige dingen (niet) doen."

 

Zie ook Verkeersvormingsklassen blijven een succes van 12-09-2014 en Safety-kamp voor kinderen groot succes van 14-04-2014 op deze website.