Wandelen in Limburg

Op donderdag 25 augustus 2016 werd het project 'Wandelen in Limburg' voorgesteld in Kasteelhoeve De Clee (Kleestraat 18 in Borgloon).

Gedeputeerde van Natuur en voorzitter van de 3 Limburgse Regionale Landschappen (RL’en) Ludwig Vandenhove: "Het was één van de eerste zaken die ik opmerkte toen ik gedeputeerde werd van de provincie Limburg: we hebben zoveel verschillende regio's in Limburg met specifieke, bijzondere kenmerken.
In plaats van Limburg globaal aan de vrouw/man te brengen, probeer(de)(t) elke regio zich te verkopen.
We moeten Limburg als geheel aantrekkelijk maken voor de wandelaars en dan zullen zij zelf wel kiezen welke regio ze het meest geschikt vinden om een korte of langere wandeling te maken.

Als groenste provincie in Vlaanderen heeft Limburg tal van prachtige landschappen met een eigen identiteit: Bosland, de Vallei van de Zwarte Beek, de Wijers, Haspengouw, Voeren, Sint-Pietersberg, RivierPark Maasvallei, Nationaal Park Hoge Kempen, Grenspark Kempen~Broek, ...

In de OPEN ruimte moet er maximaal samengewerkt worden door alle gebruikers ervan.
Op het terrein gebeurt dat gelukkig vaak, op beleidsvlak is dat een stuk moeilijker. Maar 'Wandelen in Limburg' bewijst dat het kan.
Het is het resultaat van veel overleg en samenwerking tussen de beleidsbevoegdheden landbouw en platteland, toerisme en milieu en natuur.
Omdat die diverse beleidsdomeinen en de betrokken organisaties - de vzw 's RL Lage Kempen, RL Haspengouw en Voeren en RL Kempen en Maasland en de vzw Toerisme Limburg-  hun eigen cultuur en dynamiek hebben, heeft het iets langer geduurd voor het project klaar was.
Voor mij is dit een voorbeeld van hoe de provincie in de toekomst als beleidsniveau zou moeten werken: meer beleidsoverschrijdend en meer geïntegreerd.

Dit project is tevens een goed voorbeeld van de verregaande samenwerking tussen de Limburgse RL’en die ik opgezet heb sedert mijn aantreden als gedeputeerde.
De voorbije jaren hebben de RL’en maximaal hun best gedaan om de diverse streken in Limburg zo goed mogelijk te ontsluiten voor de wandelaar. Zo liggen er om en bij de 2 000 kilometer hoogkwalitatieve wandelpaden in Limburg.
Kwaliteit is hierbij het uitgangspunt.

Er komen vandaag geen extra wandelpaden bij, wel wordt nu alles samen gepresenteerd en samen beheerd.
We stellen 8 nieuwe wandelkaarten en de website www.wandeleninlimburg.be voor.

Ik wil iedereen van harte bedanken, die heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project.
Mijn dank gaat in het bijzonder naar de talrijke vrijwilligers, de wandelmeters en -peters, die heel wat suggesties ter verbetering doen en die heel wat klein mankementen signaleren."

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie www.wandeleninlimburg.be.  

 

Zie onder andere Limburg krijgt 8 nieuwe wandelroutes. www.tvl.be, 25-08-2016. Limburg brengt wandelroutes in kaart met “Wandelen in Limburg”. www.hbvl.be, 25-08-2015. 2.000 km aan wandelroutes voor eerst samen gepresenteerd. Het Belang van Limburg, 26-08-2016, p. 29. Limburgse Regionale Landschappen lanceren acht nieuwe streekkaarten. www.limburg-actueel.be, 22-08-2016.    

 

Zie ook De LAATSTE natuurkalender is er van 19-07-2016 en STREEK-GR Haspengouw: wandelroute van het jaar 2016 van 03-03-2016 op deze website.