Werkbezoek aan Elerweerd

Op vrijdag 2 september 2016 bracht het Projectgrindwinningscomité onder voorzitterschap van gedeputeerde Ludwig Vandenhove een werkbezoek aan het project Elerweerd  op het grondgebied van Dilsen-Stokkem.
Het project situeert zich in de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maaseik.

Ludwig Vandenhove: “Het projectgrindwinningscomité focust zich op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang, waarbij de realisatie gepaard gaat met grindwinning. Het project Elerweerd is zo een project.

Hoogwaterbeveiliging door rivierverruiming is een van de aspecten die kaderen in het maatschappelijk belang van dit project.
Het project Boyen-Veurzen dat nu in uitvoering is, is een project van NV De Scheepvaart in functie van  waterbouwkundige werken in het kader van rivierverruiming van de Maas.
Deze beveiligingswerken dienen om het mijnverzakkingsgebied te beveiligen en een aantal “flessenhalzen” weg te werken.

Deze werken gaan vooraf aan de uitvoering van het project Elerweerd, omdat de Maas en waterbouwkundige werken in zijn geheel bekeken moeten worden en op elkaar moeten aansluiten.

Daarom wordt er nu eerst uitvoering gegeven aan het project Boyen-Veurzen en daarop aansluitend het project Elerweerd.

Momenteel zijn er twee werken in uitvoering, zowel in functie van het project van NV De Scheepvaart, als van het project Elerweerd:

  • aanleg van een nieuwe weg voor de  afvoer van het grind: ter hoogte van het keerpunt op de Rijksweg (huisnummer 801);
  • aanleg van een overslagzone (beladingszone).

Het zou gaan over de grootste graafwerken die momenteel in Vlaanderen aan de gang zijn.

Zulke plaatsbezoeken geven een veel beter concreet zicht op dossiers.

 

Zie ook Grindwinning nog niet dood in Limburg. www.tvl.be, 02-09-2016.

Zie onder andere Tevreden dat consensusmodel grindsector niet verlaten wordt van 29-01-2015 en Plaatsbezoek grindwinningsgebieden in Kinrooi van 02-04-2014 op deze website.