WhatsApp-groepen: iets voor veiligheid in buurten?

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove is tijdens de Limburgse provincieraad van woensdag 18 mei 2016 uitgebreid ingegaan op het gebruik van WhatsApp-groepen binnen het veiligheidsgebeuren in buurten.
Hij deed dat na een mondelinge vraag van N-VA-raadslid Johan Pauly.

Ludwig Vandenhove: “Veiligheid blijft voor mij een zaak van mensen(ogen), maar dat wil niet zeggen dat we geen gebruik moeten maken van alle beschikbare technologieën.
In die zin ben ik voor WhatsApp-groepen in buurten, bijvoorbeeld qua inbraakpreventie, maar ik koppel er een aantal duidelijke voorwaarden aan.

Ik vind dat we naar een soort type-protocol voor heel België zouden moeten gaan, waarin een aantal heel duidelijke afspraken zijn opgenomen tussen de buurt en de betrokken lokale politiezones.
De protocollen van Beringen, Lanaken en zeker Hasselt kunnen daar in Limburg als basis voor dienen.
Ik verwacht op dat vlak een initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
In afwachting van zulk nationaal initiatief zullen wij in Limburg de gemeenten en de politiezones ondersteunen, die met het systeem willen beginnen.
Alles zal uiteraard afhangen van de toekomstige financiële middelen, die we daarvoor nog gaan krijgen van de Vlaamse regering in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming.

Buiten dit type-protocol, waarin zeker moet staan dat er eerst via de 101 moet gewerkt worden om nodeloze oproepen te voorkomen, ben ik voorstander dat dit soort initiatieven zouden ingekaderd worden binnen een globale buurtwerking. Zo kunnen ‘cowboytoestanden’ het best vermeden worden. Ook het privacy-element moet goed bewaakt worden.

Vrijwilligers, ook in deze aangelegenheid, kunnen voor mij altijd maar een aanvulling zijn op de officiële politie- en preventiediensten en niet in de plaats ervan treden.
Met de huidige bezuinigingspolitiek schuilt daar een zeker gevaar in.

Zulke WhatsApp-groepen worden best structureel ingebed in de werking van gemeenten- of politiezones en mogen niet ingevoerd worden om burgers of buurten op korte termijn tegemoet te komen, bijvoorbeeld bij voornamelijk subjectieve (on)veiligheidsgevoelens.”

Hieronder vindt u het uitgebreide antwoord.
 

Zie onder andere Vlaamse onduidelijkheid over provinciale dotatie houdt aan. Het Belang van Limburg, 19-05-2026, p. 23.

Zie ook Ludwig Vandenhove spreekt over de wijkinspecteur van 12-04-2016 en Meer veiligheid in en rond de stations van 15-11-2014 op deze website.