Woord houden!

“In de politiek moet je altijd woord houden”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Ik vond als burgemeester dat het bedrijf van Erik Vanlangenaker (Gorsem Coldstore NV) niet kon uitbreiden op die locatie en vindt dat nog altijd. Vandaar dat ik er als gedeputeerde van Leefmilieu alles aan gedaan heb opdat de bouw- en milieuvergunning voor deze uitbreiding zou geweigerd.”

Het argument van de uitbater dat ik geen oog zou hebben voor het economisch aspect en voor de tewerkstelling gaat niet op”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De huidige milieuvergunning is verlengd voor 20 jaar, zodat precies de activiteiten kunnen gecontinueerd worden. Bovendien kan zo in alle rust uitgekeken worden naar een andere locatie, waar uitbreiding wel mogelijk is en waar en minder overlast van de werking en van het transport is.

Het bedrijf heeft trouwens (on)bewust (?) de verlenging van de milieuvergunning voor de huidige activiteiten nu pas aangevraagd, zodat er strikt genomen in feite enkele jaren zonder milieuvergunning is verder gewerkt.
Ik heb de administratie van de stad Sint-Truiden daar enkele malen laten op wijzen via de provinciale administratie.
Zelf kan ik niet optreden, vermits het provinciale niveau geen handhavingsbevoegdheid heeft.
Voor mij nog maar eens een bewijs dat er meer aan handhaving zou moeten gedaan worden”. 

Hieronder vindt u het persbericht.

Deputatie weigert vergunning voor uitbreiding fruitbedrijf. Het Belang van Limburg, 14-08-2015, p. 30.
Fruitbedrijf mag niet uitbreiden. Het Laatste Nieuws, 14-08-2015, p. 43.
Geen vergunning voor uitbreiding fruitbedrijf. Het Nieuwsblad, 14-08-2015, p. 35.
Geen uitbreidingsvergunning voor fruitbedrijf Gorsem. www.truineer.be, 13-08-2015.
Geen vergunning voor uitbreiding fruitbedrijf. www.nieuwsblad.be, 14-08-2015.
Geen milieu- en bouwvergunning voor Gorsem Coldstore (update). www.agripress.be, 14-08-2015.
Vanlangenaker en All Gas mogen vergunning op buik schrijven. www.madeinlimburg.be, 14-08-2015.
Fruitbedrijf mag niet uitbreiden. www.hln.be, 14-08-2015.
Geen vergunning voor uitbreiding fruitbedrijf. www.nieuws.be, 14-08-2015.
Deputatie weigert bouw- en milieuvergunning uitbreiding Gorsem Coldstore. www.limburg-actueel.be, 17-08-2015.

Zie ook Soepel, maar consequent! van 25-02-2013, Buurt en sp.a krijgen gelijk! van 19-01-2012 en Sp.a Sint-Truiden blijft zich verzetten tegen uitbreidingsplannen firma Vanlangenaker Fruit van 20-01-2011 op deze website.