december 2007

Is er nood aan een opvoedingsbelofte?

Dit was de centrale vraag op een debat georganiseerd door het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) in Brussel op woensdag 19 december 2007.
Burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

Een socialist moet solidair zijn!

"Als socialist ben ik solidair met heel Europa en met heel de wereld, waarom zou ik dan niet solidair zijn met de Walen, die het minder goed hebben?"

Goed georganiseerd?!

“Ik heb de indruk dat hoe beter je georganiseerd bent, hoe meer werk je hebt en hoe meer problemen je onderkent en je op die manier ook op de hals haalt.
Maar je kan er niets aan doen!"

Politieke akkoorden met mensen of met partijen?

“Ik heb in mijn politieke carrière al vele politieke akkoorden gesloten en ben deze ook steeds nagekomen."

Verwijten!

"Men kan mij veel verwijten, maar zeker niet dat ik niet werk, geen duidelijke standpunten heb of ze niet altijd duidelijk zeg en verdedig".

Politiekrant december ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.