mei 2008

"Stadspark van Sint-Truiden: unieke locatie!"

Naar aanleiding van de Dag van het Park heb ik het als fiere burgemeester nogmaals kunnen vaststellen: ons stadspark, bijna in het hart van het centrum van de stad Sint-Truiden, is uniek.

Alleen beseffen we dit als Truienaren veel te weinig.

"Ik heb een hekel aan anonieme brieven!"

Als politicus krijg ik heel wat brieven.
Ik probeer deze steeds zo persoonlijk mogelijk te beantwoorden.

We hebben een appeltje met u te schillen ...!

Naar aanleiding van de Werelddag Antitabak van zaterdag 31 mei 2008, deelde het stadsbestuur van Sint-Truiden appels uit in verschillende scholen.

Nieuwe kinderraad!

Op zaterdag 17 mei 2008 legden de nieuwe kinderraadsleden van de stad Sint-Truiden officieel de eed af.
De komende jaren zetten de nieuwe democratisch verkozen leden het werk verder van de oude kinderraad in het realiseren van de actiepunten van het kindercharter.

"Onze Rode Duivel zal toeristen aantrekken!"

Als je als stad toeristen wil aantrekken, moet je daar een echte beleidskeuze voor maken door te investeren in personeel, promotie, infrastructuur, evenementen, etc.

7e kabouterfeest andermaal groot succes!

Reeds voor de 7e maal organiseerde de stedelijke jeugddienst van de stad Sint-Truiden op donderdag 22 mei 2008 het zogeheten kabouterfeest.
Niet minder dan 700 kleuters genoten een ganse dag van allerlei activiteiten in en om het kabouterbos in de omgeving van jeugdcentrum ‘de Tochtgenoot’.
“Dit kabouterfeest is écht iets om fier op te zijn”, aldus schepen van Jeugd Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Hoog bezoek in de commissie voor de Landsverdediging!

Op dinsdag 6 mei 2008 bezochten de cursisten van de 'Hogere Studies Veiligheid en Defensie' van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID), en de heer Yves Fromion, lid van de Franse Assemblée Nationale de kamercommissie voor de Landsverdediging onder het voorzitterschap van federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Studiedag over burenbemiddeling: groot succes!

Op dinsdag 27 mei 2008 vond op initiatief van het provinciebestuur van Limburg en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in het provinciehuis van Limburg een studiedag plaats rond burenbemiddeling.

"Dit is mijn sjerp!"

Zouden de problemen van de laatste maanden in de coalitie van de stad Sint -Truiden kunnen te maken hebben met de burgemeesterssjerp?
Zijn er anderen, die deze sjerp willen?

Tentoonstelling in Halmaal!

In het weekend van 30 en 31 mei en 1 en 2 juni 2008 vindt in Halmaal voor de 6e keer op rij een kunsttentoonstelling plaats naar aanleiding van Halmaal kermis.
Grote bezieler is Rohnny Houwaer.

Uitspraak naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden!

Ik ben blij en fier om leerling geweest te zijn in deze school.
Deze school heeft mij geleerd OPEN naar de maatschappij te kijken, VERDRAAGZAAM te zijn, te PRATEN met mensen, een BREDE KIJK te hebben op de samenleving en niet ENG en BEKROMPEN te denken.

Jobstudenten bereiden zich voor op de vakantie!

De stad Sint-Truiden voert ook in 2008 een actief en gestructureerd jobstudentenbeleid.
“Dit is één van de speerpunten binnen een degelijk en kwalitatief jongeren- en werkgelegenheidsbeleid”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ontvangt de nieuwe Roemeense ambassadeur in België!

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger op woensdag 14 mei 2008 een onderhoud gehad met de nieuwe Roemeense ambassadeur, de heer Ovidiu Dranga.

Pagina's