augustus 2008

Het is weer 'grote kermis'!

Tot en met maandag 8 september 2008 is het weer ‘grote kermis’ in Sint-Truiden.
Samen met carnaval blijft het het evenement dat het meeste volk op de been brengt en naar Sint-Truiden trekt, veel meer dan andere activiteiten, die trouwens veel meer geld aan de stad kosten.

Ludwig Vandenhove dringt aan op open debat over Afghanistan!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vraagt in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging de dringende bijeenroeping van deze commissie.

3e petanquetornooi beker Ludwig Vandenhove voor dames groot succes!

Het damestornooi petanque met als inzet de beker van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> vond al voor de 3e maal plaats op de terreinen van Sint-Joris Terbiest.
Het tornooi is in het leven geroepen om ook bij de vrouwen de petanquesport te promoten.

"We waren dit weekend weer overal in Sint-Truiden!"

“Met we bedoel ik de verkozenen en sympathisanten van Lijst Burgemeester (SP.a -Groen!)”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove voetbalt mee tegen FC Nerds!

Op donderdag 21 augustus 2008 vond er een voetbalwedstrijd plaats tussen FC Nerds, de voetbalploeg van het gelijknamige VT4-programma onder leiding van Johan Boskamp, en een gelegenheidselftal van Sint-Truidense horeca-uitbaters en andere handelaars met burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> als 'gastspeler'.

Ludwig Vandenhove ontvangt delegatie van ‘The Foundation for a Drug-Free Europe’!

Op zaterdag 16 augustus 2008 heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> een delegatie van The Foundation for a Drug-Free Europe (FDFE) ontvangen.
Het gaat hierbij om een instantie, die zich binnen de Europese Unie (EU) inzet voor de strijd tegen drugs.

Gingelom en Sint-Truiden voorbeeld qua aanpak van modder- en wateroverlast!

De laatste maanden is modder- en wateroverlast op heel wat plaatsen in Vlaanderen weer zeer actueel.
Gingelom en Sint-Truiden bleven grotendeels gespaard, omdat ze er de voorbije jaren een echt (gezamenlijk) beleid rond gevoerd hebben en er ook heel wat geld in geïnvesteerd hebben.
De burgemeesters Charly Moyaerts en
Ludwig Vandenhove hebben hierover een persconferentie georganiseerd op woensdag 13 augustus 2008.

Jaarlijkse herdenking in Voeren!

Op zaterdag 16 augustus 2008 was het weer zover: burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> trok voor de tiende keer met meer dan 50 oud-strijders, vertegenwoordigers van de heemkundige kringen en van het Histor Center en sympathisanten naar Voeren.
De delegatie werd officieel ontvangen door burgemeester Huub Broers en een uitgebreide (Vlaamse) delegatie van het Voerens gemeentebestuur.

Petanque blijft razend populair in Sint-Truiden!

“De petanquesport, één van de beste voorbeelden uit de beleidsoptie 'sport in de breedte' van schepen van sport
Johnny Vangrieken en mijzelf, blijft groeien in Sint-Truiden.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoodiger
Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove presenteert ‘Studio TVL’!

TV-Limburg/> (TVL) nodigt tijdens het verlof telkens een andere Limburgse burgemeester uit om ‘Studio TVL’ mee te presenteren. De betrokken burgemeester mag ook een aantal praat- en/of muzikale gasten meebrengen uit haar/zijn gemeente of stad.

Terrasfilms op begijnhof groot succes!

Nog meer dan de vorige jaren kennen de terrasfilms (openluchtfilms) op het begijnhof van Sint-Truiden, georganiseerd door Curieus Sint-Truiden, een groot succes.
Bij de eerste twee voorstellingen waren er telkens om en bij de 250 aanwezigen.

Ludwig Vandenhove te gast bij Limburgse Fruittelers-Organisatie!

Op dinsdag 12 augustus 2008 was burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger, samen met stadsarchitect Rob Timmermans, als spreker te gast op een informatievergadering van de Limburgse Fruittelers-Organisatie (LFO).

Ludwig Vandenhove te gast op antiek- en rommelmarkt in Duras!

“Ik probeer zoveel mogelijk buurten, dorpen en wijken aan te doen waar activiteiten georganiseerd worden ter ondersteuning van het buurtleven”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
”Het biedt mij als ‘politicus onder de mensen’ de ideale gelegenheid om te weten te komen wat er leeft bij de bevolking”.

Pagina's