november 2008

Auschwitz: elke jongere zou er moeten naartoe gaan!

“De uitdaging bestaat erin dat we gebeurtenissen van zoveel jaren geleden proberen te linken aan actuele situaties.
Vlaanderen heeft geld genoeg en kan en moet hier dan ook durven in investeren.
Dit betekent keuzes maken.
Waarom bijvoorbeeld niet elke leerling uit het secundair onderwijs van welk net of richting dan ook, een bezoek laten brengen aan uitroeiingskampen zoals Auschwitz?

Ja, dit kost (belastings)geld! En dan?”

België in oorlog?

“Als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb ik nogal wat buitenlandse contacten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Uitspraak: "Pastoor in de politiek!"

Voor mij is politiek geen beroep, maar een roeping.

Heeft de burger haar/zijn les nu nog niet geleerd?

“De huidige economische crisis is voor mij het teken bij uitstek dat het neo-liberalisme en de vrijemarkteconomie gefaald hebben en doet mij, nog meer dan in het verleden, pleiten voor (opnieuw) meer tussenkomst vanuit de overheid.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Evaluatie 10 jaar politiehervorming…vergeet de integrale veiligheid niet!

"Momenteel wordt er werk gemaakt van een evaluatie van 10 jaar politiehervorming.

Op zich vind ik dit goed, want ik heb er altijd voor gepleit, omdat dit om zo’n historische operatie gaat met betrokkenheid van zoveel mensen. Dergelijke evaluatie zou zelfs PERMANENT moeten gebeuren.", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Willy Claes: 70 jaar!

Op maandag 24 november 2008 is Willy Claes 70 jaar geworden.

Hoofdcommissaris - korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove ‘jagen’!

Op zondag 16 november 2008 waren hoofdcommissaris-korpschef Philip Pirard en burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove te gast op de jachtdag van de vzw Steenbron, waarvan voormalig schepen Jef Thewis voorzitter is.

Bij de ‘Boerebloos’: een belevenis!

De jaarlijkse revue van de ‘Boerebloos’ is alweer enkele weken achter de rug.
Negen avonden na elkaar optreden, een hele opdracht, behoort alweer tot het (recente) verleden.
Volgend jaar, naar aanleiding van het veertigjarig bestaan, wordt het iets bijzonders!

Cartoon: De Sint en zijn Pieten zijn er weer!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

Tags:

Het loopt nu echt wel de spuigaten uit!

Het loopt nu echt wel de spuigaten uit: het inzetten van camera’s in het politiewerk is een hulpmiddel, géén doel op zich!

Ludwig Vandenhove ontvangt internationale delegatie!

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> op donderdag 13 november 2008 een internationale delegatie van de deelnemers aan het College of International and Security Studies van het George C. Marshall European Center for Security Studies ontvangen. 

Uitspraak: "Meer en meer wieltjeszuigers in de politiek!"

Er zijn meer en meer wieltjeszuigers aan het werk in de politiek.

Gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten!

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten, dus ook bij de stad Sint-Truiden!

Pagina's