december 2008

Belgische troepen naar Congo...ja, maar!

“Dat is mijn visie terzake”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Herdenking slachtoffers oorlogen actueel houden!

“Naarmate de Eerste en zeker ook de Tweede Wereldoorlog voorbij is, wordt het steeds moeilijker om de herinnering hieraan levendig te houden. Nochtans is, gezien de talrijke conflicten in de wereld en bij ons, de vredesboodschap actueler dan ooit.”, aldus burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

sp.a voert actie tegen de prijsverhoging van de Go-pass!

Aan de belangrijkste stations in Vlaanderen voert de sp.a actie tegen de sociaal onrechtvaardige prijsverhoging van de Go-pass.
Vanaf 1 februari 2009 wordt de Go-pass 10% duurder en het seniorenbiljet zelfs 25%.

Pesten moet uitgeroeid worden!

Pesten is een vorm van onverdraagzaamheid, die spijtig genoeg heel veel voorkomt, niet in het minst bij kinderen en jongeren en in het onderwijs.
Dit is de reden waarom de jeugddienst van de stad Sint-Truiden hier volgend jaar actief rond gaat werken.

Pagina's