januari 2009

Veiligheidsmonitor: onvergelijkbaar met vorige edities en bijkomende lasten voor gemeenten/steden!

Sedert een aantal jaren, namelijk sedert 1997 (en nadien 1998, 2000, 2002, 2004 en 2006), wordt op het niveau van de politiezones de zogeheten veiligheidsmonitor georganiseerd.

Een representatief aantal burgers wordt bevraagd over hoe zij de werking van de lokale politie ervaren, over de contacten tussen de burgers en de politiediensten, welk hun (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap en aangiftedrang is, over buurtproblemen, etc.

Opnieuw meer structurele tussenkomst van de overheid in het maatschappelijk gebeuren!

Dat was de rode draad in de toespraak van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op zondag 25 januari 2009 tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de zogeheten officiële instellingen in Sint-Truiden. Ook ging hij in op de actuele (nog) gunstige sociaal-economische situatie in Sint-Truiden aan de hand van een aantal cijfers.

Totaal gebrek aan visie!

“Op een ogenblik dat rekrutering één van de problemen bij Defensie is, mag je niet blind knippen in je opleiding.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in ‘Het Belang van Limburg’ van woensdag 28 januari 2009 naar aanleiding van het (eventueel) afbouwen van een aantal opleidingen op de militaire Campus Saffraanberg.

Uitspraak: "In de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is elke burger gelijk!"

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is een relatief veilige zone en de werking ervan wordt vaak als voorbeeld gesteld voor andere zones in België en Vlaanderen.
Ik ben hierover bijzonder fier!

Eerste geboorte in 2009!

Sinds 1 januari 2006 wordt er voor de pasgeboren kindjes in Sint-Truiden, zowel van de niet-inwoners, als van de inwoners, een uniek geschenk voorzien bij aangifte van de nieuwe spruit.

Democratische controle!

In een brief vorige week, aan voorzitter François-Xavier de Donnéa vroeg burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove de dringende samenkomst van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten.

Gebrek aan coherent asiel- en migratiebeleid heeft nu ook consequenties voor gemeenten en steden!

Zoals op heel wat domeinen, voert de huidige federale regering ook op het vlak van asiel- en migratie totaal geen beleid.

Uitreiking Odissea-prijs in de Senaat!

Op woensdag 14 januari 2009 werd voor de 4e maal de Odissea-prijs uitgereikt in de salons van de Senaat.

Uitspraak: "(On)dankbaarheid"

Meer en meer begrippen en woorden raken in onbruik: ook ‘dankbaarheid’ behoort daar voor mij bij!

Ludwig Vandenhove ontmoet Jaap de Hoop Scheffer!

“Er zijn niet zoveel mensen, ook geen politici, die in hun leven en/of carrière, de gelegenheid hebben 2 verschillende secretarissen-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) te ontmoeten en ermee te spreken.
Ik heb dat voorrecht: Willy Claes en huidig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sociale woningen, ja maar...!?

“Op vrijdag 19 december 2008 werd officieel het sociaal woningbouwproject ‘Residentie Sint-Pieter’ geopend.
Het gaat hierbij om een gecombineerd project van 39 huur- en 10 koopappartementen van respectievelijk de coöperatieve vennootschap (cv) Nieuw Sint-Truiden en cv Kleine Landeigendom.
Zulke combinatie is belangrijk om een goede sociale mix van bewoners te realiseren.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove legt nieuwe minister van Binnenlandse Zaken al meteen het vuur aan de schenen!

“Ook al ben ik voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, mijn grote interesse blijft eveneens uitgaan naar binnenlandse zaken. Uiteraard is mijn functie van burgemeester en mijn praktijkervaring daar niet vreemd aan. Op een aantal vlakken zijn er trouwens gelijkenissen tussen beide beleidsdomeinen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Cartoon: Oxfam Wereldwinkel heeft een toekomst, ook in Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 

Tags:

Pagina's