februari 2009

11e editie Politieacademie groot succes!

De 11e editie van de Politieacademie van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken was andermaal een groot succes.
Spreker was voormalig minister van Justitie en federaal volksvertegenwoordiger Jo Vandeurzen met als thema ‘politie en openbaar ministerie: kan de samenwerking beter?’.

Er waren om en bij de 220 aanwezigen.

‘Mijn Restaurant!’

“Natuurlijk ben ik blij dat de Vlaamse Televisiemaatschappij (VTM)-serie ‘Mijn Restaurant’ neerstrijkt in Sint-Truiden.
Dit is andermaal een goede promotie voor de stad Sint-Truiden.
Als je dezelfde zendtijd via televisie moet ‘kopen’, is dit onbetaalbaar voor een stad als Sint-Truiden.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken organiseert ‘leefbaarheidsbabbels’!

“Enkele jaren geleden heeft de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in diverse buurten en wijken al eens hoorzittingen georganiseerd.
In het kader van ons project integrale veiligheid/leefbaarheid herhalen we dit jaar dit initiatief.”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die tevens voorzitter is van de politieraad en het politiecollege van de lokale politiezone.

Vzw Nicaraguacomité!

De stad Sint-Truiden is sedert 7 december 2003 officieel gejumuleerd met de stad Nueva Guinea in Nicaragua.

Publicatiebeleid stad Sint-Truiden meer stroomlijnen!

De laatste jaren heeft de stad Sint-Truiden een aantal boeken/publicaties uitgegeven, die ook op de ‘normale markt’ zeker hun weg vinden of nog meer zouden kunnen vinden. Het is dan ook nodig dat hierrond een echt beleid wordt gevoerd, waarbij de diverse stadsdiensten zoveel mogelijk samenwerken.

Opinie!

Voor elke editie van de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van sp.a-Limburg wordt een bijdrage geleverd door één van de sp.a-parlementairen. 
Er wordt gevraagd dat ze neerschrijven wat hen op dat ogenblik bezighoudt, waar ze wakker van liggen en waarover ze een duidelijke mening hebben.

Ludwig Vandenhove ontmoet ambassadeur Kroatië!

In zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft Ludwig Vandenhove op woensdag 4 februari 2009 een ontmoeting gehad met Boris Grigic, huidig ambassadeur van Kroatië in België.

Leerlingen bezoeken Paleis der Natie!

Op dinsdag 27 januari 2009 brachten de leerlingen van het 6e leerjaar van gemeenschapsbasisschool ‘De Zonnebloem’ te Wilderen (Sint-Truiden) een bezoek aan de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het is al bijna een jaarlijkse traditie geworden.

Drugsproblematiek grensstreek: complex probleem!

“De drugsproblematiek in de grensstreek tussen Nederland en België is een complex probleem waar geen éénduidige en/of éénvoudige oplossingen voor bestaan.”, aldus Herman Reynders, Peter Vanvelthoven en
Ludwig Vandenhove/> namens sp.a Limburg.
“Een globale aanpak en een lange termijnvisie zijn de boodschap.”

Politiekrant februari ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Uitspraak: "Politieke ambitie(s)!"

Natuurlijk heb ik nog (politieke) ambitie(s), maar dit is nu voorlopig niet aan de orde.

Henri Pisane 30 jaar voorzitter van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden!

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de foorreizigers, marktkramers en standhouders van de rommelmarkt op zondag 25 januari 2009 werden de heer Henri Pisane en zijn echtgenote mevrouw Denise Hayen in de bloemen gezet omwille van het 30 jaar voorzitterschap van Henri van de Beroepsvereniging Marktkramers Sint-Truiden.
Deze verjaardag valt (bijna) samen met het succes van de zaterdagmarkt in Sint-Truiden!

Pagina's