maart 2009

3e Militaire Academie groot succes!

De 3e Militaire Academie met als gastspreker Minister van Staat Willy Claes op dinsdag 24 maart 2009 was een groot succes.

Congres Jeugddelinquentie ‘Op zoek naar passende antwoorden’!

Onder die titel organiseerde de Dienst voor het Strafrechterlijk beleid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie een tweedaags congres te Brussel op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart 2009.

Wij willen WERK, geen PLEZIERVLUCHTEN!

“Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) blijft zich verzetten tegen recreatieve vliegactiviteiten op de voormalige militaire vliegbasis in Brustem.

Dit is altijd zo geweest en dat zal zo blijven. Ook hierin zijn we consequent.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.

Handen af van Saffraanberg!

“Ik heb hard genoeg gelobbyd en gevochten voor de verdere uitbouw van de Campus Saffraanberg.”

13e editie J-Day groot succes ... ondanks!

“De 13e editie van J-Day op zaterdag 14 maart 2009 was andermaal een groot succes met in de namiddag meer dan 500 jeugdige voetballertjes en hun begeleiders voor de Omni-Foot-Happening in en rond sportcomplex Sint-Pieter en ‘s avonds zelfs meer dan 1.500 voor de voetbalwedstrijd op Staaien tussen de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) en Königliche Allgemeine Sportvereinigung (KAS) Eupen.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, bedenker en initiatiefnemer.
Ondanks …!

Vraag het aan de burgemeester!

Op zondag 5 april 2009 tussen 13 en 15 uur krijgen alle Truienaren en sommige (niet-)Truienaren (als ze binnen het zendbereik liggen!) de kans om vragen te stellen aan burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove op Topradio.

Debat met 4 sp.a-burgemeesters!

Op donderdag 12 maart 2009 vond er in Gent een debat plaats met 4 sp.a-burgemeesters in een organisatie van de sp.a-afdeling Gent Oost.

Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op zaterdag 21 maart 2009 start de lokale integratiedienst met een nieuwe, creatieve campagne rond diversiteit.
De campagne heeft als titel ‘Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!’.
Vriendschappen tussen jongeren met verschillende afkomst, kledingstijl en/of culturele achtergrond van 12 tot 18 jaar, worden ludiek onder de aandacht gebracht.

Koninklijke Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden bestaat 60 jaar!

De Koninklijke Vriendenkring Stadspersoneel Sint-Truiden bestaat 60 jaar.
Dit werd gevierd met een origineel ‘Bal Masqué’ op zaterdag 14 maart 2009.

Ludwig Vandenhove ondervraagt minister van Binnenlandse Zaken over jaarverslag Comité P!

Recent heeft het Vast Comite van Toezicht op de Politiediensten, het zogeheten Comité P, zijn jaarverslag 2007-2008 bekendgemaakt.
Naar aanleiding hiervan heeft federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove een 3-tal parlementaire vragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt.

Leerlingen nog meer sensibiliseren!

“Er zijn al heel wat scholen in Sint-Truiden, die regelmatig initiatieven nemen rond integratie en ontwikkelingssamenwerking.
Ik wil dit nog meer stimuleren over de schoolnetten heen en inhoudelijk uitbreiden naar onder andere activiteiten rond vredesopvoeding.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

Limburgse eenheid civiele bescherming terug naar af!

“De plannen voor een eigen operationele eenheid van de civiele bescherming in Limburg zijn nog maar eens op de lange baan geschoven.”, concludeert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove na het antwoord dat hij van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt kreeg op een parlementaire vraag hierover. 

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Pagina's