mei 2009

Nieuwe commandowagen!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuwe commandowagen, ingericht als bureel, gekocht.
Het betreft een Ford Transit, omgebouwd door de firma Terberg Specials uit Genk.

Zo hoort u het ook eens van een ander!

De foorreizigers kunnen blijven rekenen op
Ludwig Vandenhove/>!
De meeste foorreizigers kennen
Ludwig Vandenhove/> als burgemeester van de stad Sint-Truiden (al bijna 15 jaar), maar ook als lid van het federale parlement (al bijna 10 jaar).

Jobstudenten bereiden zich voor op de vakantie!

De stad Sint-Truiden voert ook in 2009 een actief en gestructureerd jobstudentenbeleid.
“Dit is één van de speerpunten binnen een degelijk en kwalitatief jongeren-, kinderopvang- en werkgelegenheidsbeleid”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sint-Truiden eindigt 2e in het Korterittencontract!

25 gemeenten en steden in Vlaanderen sloten op voorstel van Mobiel 21 een Korterittencontract af met hun inwoners en een aantal organisaties om gedurende 1 maand, van 21 maart tot 21 april, minstens 20 procent van de autoverplaatsingen korter dan 5 kilometer te vervangen door wandelen, fietsen of het gebruik van het openbaar vervoer.

De stad Sint-Truiden opent 40e speelruimte/speeltuin!

In de deelgemeente Brustem werd, vlakbij de kerk, een volledig nieuwe speel- en ontmoetingsruimte met duurzame speeltoestellen uitgebouwd, die tegemoetkomt aan de wensen van het lokaal verenigingsleven, maar ook inspeelt op de behoeften van individuele kinderen en jongeren. Buurtbewoners kunnen eveneens gebruik maken van dit terrein voor diverse initiatieven zoals een buurtbarbecue, een buurtfestijn, enz.

De wijkagent is belangrijk!

De wijkagent, ondertussen 'wijkinspecteur' geworden, is en blijft een belangrijke functie binnen de lokale politiezones. Nochtans wordt hun taak vaak onderschat en ondergewaardeerd, én inhoudelijk, én financieel.

Ludwig Vandenhove wil een verstrenging van de voetbalwet!

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen tijdens de voetbalwedstrijd Germinal Beerschot - Club Brugge pleit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove, samen met zijn Antwerpse collega Patrick Janssens, voor een verstrenging van de voetbalwet.

Sint-Truiden rijdt aardig op aardgas!

De opwarming van de aarde, de Kyoto-normen, alternatieve brandstoffen, enz.: het zijn allemaal aspecten die thuishoren onder een duurzaam beleid dat de stad Sint-Truiden sinds 1998 voert. Daarom werd in november 2007 ook het Lokaal Kyotoprotocol ondertekend.

Publicatie ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ is er!

Op vrijdag 8 mei 2008 werd onder grote publieke belangstelling in het rustoord ’t Meilandt de publicatie ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ van de hand van auteur Fred Bonaers en naar de idee van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voorgesteld.

Eerlijke gesprekken!

Met het oog op de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009 organiseert de sp.a ‘1.000 eerlijke gesprekken’.

Week van de zachte weggebruiker!

Naar jaarlijkse gewoonte vond van maandag 11 mei 2009 tot en met vrijdag 15 mei 2009 de ‘Week van de zachte weggebruiker’ plaats, georganiseerd door de preventiedienst, de jeugddienst, de sportdienst, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, met de steun van de provincie Limburg en het Rode Kruis.

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in debat met de commissie voor de Landsverdediging!

Op woensdag 13 mei 2009 bezochten de cursisten van de 'Hogere Studies Veiligheid en Defensie' van het KHID de kamercommissie voor de Landsverdediging onder het voorzitterschap van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Studenten Provincie Hogeschool Limburg (PHL) debatteren met Ludwig Vandenhove in de Senaat!

Op maandag 11 mei 2009 brachten een 60-tal studenten van het 2e jaar Bachelor Rechtspraktijk van de PHL bezoek aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat in het kader van de lessen ‘Grondwettelijk en Administratief Recht’ samen met de docenten Veerle Clement en Stephan Hulsbosch en opleidingscoördinator Peter Dufaux.

Pagina's