september 2009

Fruitbedrijven op het industrieterrein in Brustem!

Toen er na de sluiting van de militaire basis in november 1996 sprake was van de aanleg van een industrieterrein in Brustem, droomden een aantal Truienaren, ook politici, luidop van een concentratie van fruitbedrijven op deze locatie.
Vandaag kunnen we zeggen dat de fruitsector en afgeleide bedrijven goed vertegenwoordigd zijn op dit industrieterrein.

Onthaaldag nieuwe inwoners

Op zaterdag 26 september 2009 organiseerde het stadsbestuur voor de derde keer dit jaar een onthaalnamiddag voor nieuwe inwoners.

4 burgemeesters voor gouden echtpaar!

Zaterdagavond 26 september 2009 iets na 18.00 uur: grote verrassing in café ‘Den Haspel’ in de deelgemeente Runkelen in Sint-Truiden.

Burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> had zijn 3 collega’s-burgemeesters van Geetbets, Nieuwerkerken en Zoutleeuw en ‘De Boerebloos’ opgetrommeld voor de gouden huwelijksverjaardag van het echtpaar Jenny Hayen en Roger Vandeweyer, uitbaters van het volkscafé.

Uitspraak: "Detectives of onderzoeksrechters, geen politici!"


“Als ik sommige collega-parlementsleden bezig hoor in de commissie voor de Opvolging van Buitenlandse Missies (gemengde commissie van Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat), heb ik eerder de indruk dat ze zich gedragen als detectives of als onderzoeksrechters dan wel als politici, die hun parlementaire controle uitoefenen.”

Commissie voor de Landsverdediging komt eindelijk vervroegd samen!

Na lang aandringen vanwege burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft minister Pieter De Crem eindelijk toegezegd om naar deze commissie te komen vóór de officiële opening van het parlementair jaar op dinsdag 13 oktober 2009 om op een aantal parlementaire vragen te antwoorden.

Deze vervroegde samenkomst vindt plaats op donderdag 1 oktober 2009.

'Hedendaagse kunst past bij historische, religieuze gebouwen, maar ...!

"De stad Sint-Truiden beschikt over heel wat historische en religieuze gebouwen.
Reeds enkele malen is er in en/of rond deze gebouwen hedendaagse kunst gebracht. Dit was bijvoorbeeld het geval met de tentoonstelling ‘Delicious’ in 2005, de tentoonstelling ‘En het Woord is Beeld Geworden’ in 2007, de tentoonstelling ‘Mijn Hof = Begijnhof’ met onder andere Hugo Duchateau in 2008 en nu met de tentoonstelling van Denmark in de abdij en in de begijnhofkerk."

Uitspraak: "Een bakkes, geen smoel!"

"Ik ben blij met de uitspraak van voorzitter
Caroline Gennez/> dat de sp.a een smoel moet krijgen."

Truiense kinderen doen mee aan Vlaamse scholenveldloop!

De stad Sint-Truiden is een traditionele participant aan de Vlaamse scholenveldloop, een initiatief van het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).
Er werd dit jaar al voor de 21e maal deelgenomen.

Gouden kloosterjubileum eerwaarde zuster Romana

Op zondag 20 september 2009 vierde eerwaarde zuster Romana van de zusters ursulinen haar gouden kloosterjubileum.
Zoals altijd was burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove erbij.

Kernwapens moeten weg uit België!

Dit is de teneur van een brief, die een aantal Belgische parlementairen geschreven hebben aan het Amerikaanse congres.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove is één van de ondertekenaars.
 

Meer moet dat niet zijn!

Op zondag 20 september 2009 heeft er een extra rommelmarkt, met de nodige randanimatie, plaatsgevonden op de Grote Markt en de Groenmarkt.
De aanleiding was het 30-jarig bestaan van de Sint-Truidense rommelmarkt.

Ahmadiyyamoslimgemeenschap deelt snoep uit!

In het kader van het zogeheten Suikerfeest (of het Kleine Feest) dat op het einde van de ramadan (islamitische vastenperiode) wordt gevierd, heeft de Ahmadiyyamoslimgemeenschap op woensdag 16 september 2009 snoep uitgedeeld aan de kinderen van het asielcentrum in Bevingen - Sint-Truiden.

‘Feesten met de Burgemeester’ ... bedankt!

Zowel het bal populaire op zaterdag 19 september 2009, als de seniorennamiddag op zondag 20 september 2009 waren een succes.

Pagina's