december 2009

2e nummer ‘Rood-Nieuws’ is er!

Het 2e nummer van ‘Rood-Nieuws’, het tijdschrift van de sp.a-onderafdeling Sint-Truiden, is er.

Elke dakloze is er één te veel!

“Elke dakloze is er één te veel!”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ook de wijkinspecteurs en de gemeenschapswachten eten in buurtrestaurants!

De stad Sint-Truiden heeft dit jaar, onder impuls van sp.a-schepen van sociale zaken
Els Sneijers/>, een 3-tal buurtrestaurants opgestart.
 

Sint-Truiden, meest militairvriendelijke stad: een bestseller!

“Sinds ik burgemeester van Sint-Truiden ben vanaf 1 januari 1995 heb ik de titel geclaimd van meest militairvriendelijke stad in België.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Cartoon: Brandweer doet wel degelijk aan preventie!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Tags:

1.700 kerstbomen ter beschikking van buurten, straten en wijken!

In 2006 startte het stadsbestuur van Sint-Truiden, op initiatief van schepen van openbaar groen
Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove, met kerstdennen ter beschikking te stellen aan buurten, straten en wijken, waardoor de kerstsfeer zich over gans Sint-Truiden uitstrekt, ondanks het feit dat we het grootste grondgebeid van heel Limburg hebben. Dit jaar wordt de actie dus al voor de 4e keer georganiseerd.

Cartoon: Vrolijk kerstfeest!


Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Tags:

CD&V en Open VLD blijven ontslag eisen van 13 personeelsleden!

"CD&V en Open VLD maakten gebruik, neen misbruik, van mijn verontschuldiging tijdens het college van burgemeester en schepenen op vrijdag 18 december 2009 om alsnog de contracten van 13 personeelsleden niet te verlengen.
Ik heb voor zulk gedrag geen woorden.", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ontmoeting!

De oproep van de heren Herman Rohaert en Herman Fabré om het gedicht ‘Ontmoeting’ in het kader van de implementatie van het Verdrag van Lissabon van de Europese Unie (EU), in zoveel mogelijk Europese talen, minderheidstalen en dialecten aan te leveren, heeft zijn impact niet gemist.

Besparingsplan minister van Defensie Pieter De Crem ... waar is het overleg?

Minister van Defensie bespaart niet alleen zwaar, met alle gevolgen vandien voor het personeel, maar heeft hierover ook niet of nauwelijks echt overleg gepleegd met de representatieve legervakbonden.

208 aanvragen voor regularisatie in Sint-Truiden!

Mensen zonder papieren konden tot 15 december 2009 terecht bij gemeente- en stadsbesturen voor een regularisatieaanvraag.

Dansnamiddagen blijven succes hebben!

De maandelijkse dansnamiddagen op zondag in volkshuis Curieus te Sint-Truiden blijven succes hebben.
Dat bleek nog maar eens tijdens de laatste editie voor dit jaar op zondag 13 december 2009.

Pagina's