maart 2010

'SINT-TRUIDEN HARTVEILIG!'

Het stadsbestuur van Sint-Truiden startte in 2008 met het project 'Sint-Truiden hartveilig'. Structurele partners van het eerste uur zijn het Rode Kruis Vlaanderen en Sint-Truiden en het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (RZST).

Sint-Truiden werkt aan het veiligste station van Vlaanderen

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, nr. 2, februari 2010) van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Europese leerkrachten bezoeken Sint-Truiden!

Tijdens de laatste week voor het krokusverlof waren er weer een aantal leerkrachten uit diverse Europese landen te gast in Sint-Truiden in het kader van het zogeheten Comenius-project, dit keer op uitnodiging van de Sint-Ritaschool.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Geld gerechtsdeurwaarders moet naar de lokale politiezones komen!

“Enkele weken geleden heb ik een overzicht gepresenteerd van de talrijke aanbevelingen die het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (het zogeheten comité P) jaarlijks doet en waarmee weinig of geen rekening mee gehouden wordt door de bevoegde ministers.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

NAVO-experten in het Belgisch parlement!

Op maandag 9 maart 2010 waren er twee Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)-experten, meer bepaald ambassadeur Perpiña-Robert Peyra en professor Adam Daniël Rotfeld, op bezoek in het Belgisch parlement in de gemeenschappelijke vergadering van de commissie voor Landsverdediging en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de commissie voor de Landsverdediging van de Senaat.

Tentoonstelling Renovat Foto in brandweerkazerne Sint-Truiden!

Op vrijdag 5 maart 2010 werd officieel een fototentoonstelling van Renovat Foto geopend in de kazerne van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden aan de Zepperenweg 26.

Hoorzitting met de legervakbonden in de commissie voor de Landsverdediging!

Op woensdag 3 maart 2010 vond in de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onder voorzitterschap van burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, een hoorzitting plaats met de representatieve legervakbonden inzake het actuele hervormingsplan van minister van Defensie Pieter De Crem en vooral de gevolgen hiervan voor het personeel.

Opleidingen politiepersoneel moeten integraler!

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, nr. 2, februari 2010) van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Wat na Kopenhagen?’

‘Wat na Kopenhagen?’ was de titel van een debat dat op woensdag 24 februari 2010 plaatsvond in de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en waaraan burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deelnam namens sp.a.

Onthaaldag nieuwe inwoners

Op zaterdag 20 februari 2010 organiseerde het stadsbestuur voor de eerste keer dit jaar een onthaalnamiddag voor nieuwe inwoners.

Concrete timing inzake de uitvoering van de evaluatie van de politiehervorming!

Een concrete uitvoering inzake bepaalde maatregelen, die in het evaluatierapport van 10 jaar politiehervorming van de federale politieraad staan: dat was de teneur van de tussenkomst, die burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove op woensdag 24 februari 2010 deed in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bellen met gsm kan goedkoper!

Op 4 maart 2010 lanceerde sp.a een sms-actie met als doel de telefoonrekeningen te verlagen.
Met een sms-petitie en bijbehorende campagne promootten ook de Limburgse parlementairen ‘s morgens het voorstel in de stations van Genk, Lommel, Sint-Truiden, Schulen en Tongeren.

Pagina's