september 2010

Ludwig Vandenhove pleit voor verlenging preventie- en veiligheidsplannen met 1 jaar!

De Sint-Truidense burgemeester
Ludwig Vandenhove vindt dat minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom de strategische preventie- en veiligheidsplannen ineens met 1 jaar moet verlengen in plaats van met 3 maanden.

Hij zit hiermee op dezelfde lijn als de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

2e tentoonstelling Renovat Foto in brandweerkazerne

Naar aanleiding van het open deur weekend van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden tijdens het weekend van 24, 25 en 26 september 2010 was er de officiële opening van de 2e tentoonstelling van Renovat Foto in de brandweerkazerne.

Jongeren op bokskamp!

De jongeren, die wekelijks aan het project ‘Opboksen’ deelnemen, zijn het afgelopen weekend van vrijdag 24 tot en met zondag 26 september 2010 op heus bokskamp gegaan in Hechtel-Eksel.

Truiense editie van de Vlaamse scholenveldloop andermaal een groot succes!

De stad Sint-Truiden is een traditionele participant aan de Vlaamse scholenveldloop, een initiatief van het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de Vlaamse Atletiek Liga (VAL) en het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB).

Limburgse sp.a-burgemeesters reageren op groenboek Vlaams minister Geert Bourgeois!

De Limburgse sp.a-burgemeesters zijn niet tevreden over de kleinere rol, die de provincies in dit groenboek toebedeeld krijgen, omdat gemeenten/steden, zeker in Limburg zonder een echte grote agglomeratie/stad, op diverse vlakken een goede ondersteuning van de provincie krijgen. Bovendien vinden ze dat de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) de gemeenten en steden, wiens belangen ze verondersteld worden te behartigen, hierin onvoldoende ondersteunt.

Onthaaldag nieuwe inwoners

Op zaterdag 18 september 2010 organiseerde het stadsbestuur van Sint-Truiden voor de derde keer dit jaar een onthaalnamiddag voor nieuwe inwoners.

Kunst in een pastorij!

“Kunst in een pastorij. Kan dat?”

Sint-Truiden zet sensibilisering rond orgaandonatie verder!

“Dat de Euregiotour-fietskaravaan, waarmee vertegenwoordigers van getransplanteerden en ziekenhuizen, meer burgers willen oproepen en sensibiliseren om zich te laten registreren als donoren en om organen af te staan, op vrijdag 17 september 2010 de stad Sint-Truiden aandeed, is geen toeval.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

Nieuw organiek reglement gewestelijke brandweer Sint-Truiden!

De gemeenteraad van maandag 20 september 2010 heeft een nieuw huishoudelijk reglement voor de gewestelijke brandweer Sint-Truiden goedgekeurd.

Opendeur bij de gewestelijke brandweer Sint-Truiden!

Op zondag 26 september 2010 organiseert de gewestelijke brandweer Sint-Truiden haar jaarlijkse opendeurdag.

Petanqueclub ‘Het Kasteeltje Kerkom’ wint ‘Beker Ludwig Vandenhove’!

De petanqueclub ‘Het Kasteeltje Kerkom’ heeft met de heren Julien Noens en Francis Houbrechts de ‘Beker Ludwig Vandenhove’, editie 2010, gewonnen.

Betonac bestaat 100 jaar!

Op vrijdag 17 september 2010 en zaterdag 18 september 2010 werd het 100-jarig bestaan gevierd van Betonac.

Pagina's