februari 2011

Bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Dat is de titel van een bijdrage in Handboek Politiediensten (uitgeverij Kluwer), aflevering 95, december 2010 van de hand van Valeria Gallucci, bemiddelaar GAS voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, Philip Pirard, hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Geen wijzigingen om te wijzigen!

“Na meer dan tien jaar politiehervorming zijn we aan een evaluatie toe en zijn bepaalde bijsturingen nodig. Het rapport van de federale politieraad onder leiding van professor doctor Willy Bruggeman biedt daartoe een goed uitgangspunt. Wijzigingen om te wijzigen hebben echter geen zin.”, aldus burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

‘A tot Z met nieuws van Aalst tot Zepperen’!

Dit is de titel van de nieuwe bewonersbrief van sp.a fractieleider Marleen Thijs.

Ahmadiyyamoslimgemeenschap deelt weer cheques uit!

Op zaterdag 29 januari 2011 deelde de Ahmadiyyamoslimgemeenschap weer cheques uit.

Eerste geboorte(n) van 2011 officieel ontvangen!

Vanaf 1 januari 2006 wordt er bij elke aangifte van een nieuwe spruit in Sint-Truiden, zowel aan niet-inwoners, als aan inwoners een uniek geschenk gegeven.

Senioren: groep met veel kans om in de armoede terecht te komen!

De stedelijke seniorenraad heeft naar aanleiding van het ‘Europees jaar van de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting’ in 2010 een analyse gemaakt van de armoedeproblematiek in Sint-Truiden bij de groep van senioren.

Doet Sint-Truiden voldoende in de strijd tegen kansarmoede?

“Ja!”, zei burgemeester Ludwig Vandenhove tijdens de nieuwjaarsreceptie van de officiële instellingen op zondag 30 januari 2011. “Maar het kan altijd beter.”

Pagina's