januari 2012

"Niet alle politiemensen zijn 'geldwolven'!"

Dat zei Ludwig Vandenhove, burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad, onder andere tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 27 januari 2012.

Opening ‘sporteljaar’ voor senioren

Op donderdag 26 januari 2012 vond in het sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan 10 bus 201, de officiële opening van het Sint-Truidens sporteljaar voor senioren plaats.

Uitspraak: "JA, ik ben gesyndiceerd!"

Ik ben al vanaf mijn 16e lid van de vakbond, toen van de Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-kadetten.

Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!

De buurtbewoners van Metsteren protesteren tegen de verkeerssituatie in hun buurt.

Graffitifolder stad Sint-Truiden aangepast

De preventiedienst van de stad Sint-Truiden brengt een geactualiseerde versie van de graffitifolder uit.

Politiekrant januari 2012 is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Ludwig Vandenhove: gastspreker op nieuwjaarsreceptie B Plus Oost-Vlaanderen

B Plus Oost-Vlaanderen hield zijn nieuwjaarsreceptie op vrijdag 20 januari 2012 in ‘Het Kapittelhuis’ te Gent.
B Plus voorzitter Ludwig Vandenhove was er gastspreker.

‘Vergeet je wortels niet’

‘Vergeet je wortels niet’ is een initiatief van de erfgoedcel Sint-Truiden naar een idee van schepen van erfgoed Els Sneijers en burgemeester Ludwig Vandenhove.
De afgelopen drie jaar vond er telkens de laatste zaterdag van de maand (met uitzondering van de vakantiemaanden) een begeleide wandeling door een stadsgids plaats in de verschillende buurten, wijken en deelgemeenten van Sint-Truiden.

sp.a-burgemeesters voor overlastboetes vanaf 14 jaar!

De sp.a-burgemeesters zijn voorstander van een leeftijdsverlaging voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Sint-Truiden is dieven te gauw af

Onder deze titel verscheen een artikel over de aanpak van gauwdieven in Sint-Truiden in de Besafe Bulletin voor burgemeesters (nummer 21) voor een lokaal preventie- en veiligheidbeleid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de federale overheidsdienst (fod) Binnenlandse Zaken.

Jan Superpolitieman

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden hebben een boekje gepubliceerd voor kinderen.
Het kan gebruikt worden in scholen, bij activiteiten van jeugdverenigingen en/of als kinderen, al dan niet in schoolverband, een bezoek brengen aan het politiehuis en/of de preventiedienst, Sluisberg 1.

Aandacht voor de vrije radio’s

De manager van Trudo FM uit Sint-Truiden, de heer Tim Dehaen, heeft een brief naar Vlaams minister van media Ingrid Lieten geschreven, omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de lokale radio’s.
Zijn brief werd ondertekend door 40 andere radiostations over heel Vlaanderen.

College van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden keurt begroting 2012 goed

“De 3 meerderheidspartijen hebben tijdens het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden van vrijdag 13 januari 2012 de begroting 2012 unaniem goedgekeurd.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor de begroting.

Pagina's