juni 2012

Burgemeester laat bars sluiten!

Burgemeester laat bars sluiten!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Tags:

Overhandiging Sportellabel Sportelvriendelijke club

Op woensdag 20 juni 2012 overhandigde burgemeester
Ludwig Vandenhove/> het Sportellabel ‘Sportelvriendelijke club’ officieel aan Seniorobics.
De andere laureaat, het Centrum voor Dans en Beweging, was verontschuldigd.

Italiaans tafelen

Op zondag 1 juli 2012 vindt in de gemeentelijke feestzaal van Aalst de jaarlijkse activiteit 'Italiaans tafelen met de sp.a-fractie' plaatst.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober, wordt het nu ‘Italiaans tafelen met de sp.a kandidaten’.

De Babbelladder

Op woensdag 20 juni 2012 werd de 7e editie van het project de Babbelladder afgesloten met een symbolische diploma-uitreiking en een tentoonstelling.

Sportclubs en overheid moeten investeren in de gezondheid van sporters

“In de nationale media is er de laatste tijd veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van sporters.
We horen meer en meer verhalen, ook over kinderen en jongeren, die hartproblemen krijgen tijdens het sporten zelf.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Elke regio moet gelijk behandeld worden!

Dat zegt burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het initiatief van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) om in de vroegere rijkswachtkazerne van Borlo (Gingelom) 40 asielzoekers te plaatsen.

Afsluiting zwerfvuilactie

Op donderdag 7 juni 2012 heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden officieel de verenigingen en scholen, die deelgenomen hebben aan de jaarlijkse zwerfvuilactie, bedankt.
De activiteit ging door in de kazerne van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden, Zepperenweg 26.

Cartoon: “Kabouters blijven kinderen gelukkig maken!”

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Tags:

3 nieuwe hybride wagens voorgesteld in Sint-Truiden

Op donderdag 7 juni 2012 presenteerde garage Toyota Jenaer Sint-Truiden in avant-première 3 hybride nieuwkomers: de compacte Yaris Hybride, de monovolume 7-zitter Grand Prius + en de manueel oplaadbare Prius Plug-in.

Aanleg wachtbekken Gelinden

Op initiatief van sp.a-schepen Filip Moers heeft de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 18 juni 2012 beslist om een aantal gronden te verwerven om een bufferbekken in de deelgemeente Gelinden aan te leggen, zodat de inwoners van het Akkerhof, Ovelingen en de Populierenstraat in de toekomst zullen gespaard blijven van wateroverlast.

Verbod op verkoop van alcohol in Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden heeft opnieuw een plaatselijk (in de omgeving van Sint-Anneke en de Stapelpoort) en tijdelijk (van zondag 1 juli 2012 tot en met zondag 30 september 2012) verbod op de verkoop van alcohol ingevoerd.

Wegpolitie Limburg, afdeling verkeerspost Hasselt op bezoek

Op vrijdag 15 juni 2012 ontving de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een delegatie van de wegpolitie Limburg (WegPolitie - Police de la Route (WPR)), afdeling verkeerspost Hasselt in het politiehuis, Sluiberg 1.

‘Hardleerse boeren moeten maar opdraaien voor de kosten’

Dat zegt Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de modderoverlast, die er de laatste weken op enkele plaatsen in Sint-Truiden geweest is.

Pagina's