november 2012

Meer herinneringseducatie in het onderwijs!

In zijn 11- november toespraak in Brustem (Sint-Truiden) hield burgemeester Ludwig Vandenhove nog maar eens een pleidooi voor meer herinneringseducatie in het onderwijs.

200,00 EUR voor Sint-Vincentius Sint-Truiden

Op woensdag 17 oktober 2012 - de Werelddag tegen Armoede - hebben de kandidaten en de mandatarissen van sp.a/Lijst Burgemeester soep verkocht aan 1,00 EUR aan het station van Sint-Truiden.

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan lezen.
Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.
Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

Cartoon: Sinterklaas is weer in Sint-Truiden

Morgen, zaterdag 10 november 2012, wordt Sinterklaas officieel ingehaald door het koninklijk stedelijk feestcomité en het stadsbestuur.

Eerste windturbines op Sint-Truidens grondgebied?

Sint-Truiden heeft een voorwaardelijk positief advies gegeven voor 3 windturbines.

40 jaar Bond 3X20 Bevingen

Op dinsdag 30 oktober 2012 vierde de Bond 3X20 Bevingen haar 40-jarig bestaan.

5de keer ‘Week van de Medior en de Senior’ in Sint-Truiden

Van maandag 19 november tot en met zondag 25 november 2012 vindt voor de 5de maal de ‘Week van de Medior en de Senior’ plaats.

Samenwerken, ook qua cameragebruik!

“Ik ben niet voor verdere fusies van gemeenten, dus ook niet voor fusies van politiezones (tenzij er vrijwillig voor geopteerd wordt).”, herhaalt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. “Ik ben wel voor een verregaande samenwerking, zelfs over de taalgrens heen. Zo kan de efficiëntie verhoogd worden en blijft de lokale politie dicht genoeg bij de bevolking werken.”

Die samenwerking kan op velerlei vlakken, maar zeker (in eerste instantie) op het vlak van materiaal, materieel, techniek, etc.

Uitspraak: Veel te braaf en te gelaten!

Naar aanleiding van de bankencrisis heb ik het al een aantal keren gezegd en nu herhaal ik het met het Ford-drama en de vele andere bedrijfssluitingen: we zijn veel te braaf en veel te gelaten geworden.

Ons heel economisch systeem en maatschappelijk model moet fundamenteel herdacht worden.

Horeca steunen!

Als stadsbestuur moeten we de lokale horeca zoveel mogelijk steunen.

Allochtone gemeenschappen slaan brug naar lokale samenleving

Het artikel geeft een goede samenvatting van het gevoerde integratiebeleid in de stad Sint-Truiden gedurende de laatste jaren.

Oproep voor algemene solidariteit

In zijn toespraak naar aanleiding van Allerheiligen op donderdag 1 november 2012 op het centrale kerkhof van Schurhoven (Sint-Truiden) pleitte burgemeester Ludwig Vandenhove voor een algemene solidariteit onder de bevolking gezien de recente bedrijfssluitingen.
Hij legde de link tussen de inhoudelijke boodschap van Allerheiligen en Allerzielen en de huidige maatschappelijke - financiële en economische - problemen.

Hieronder vindt u de integrale toespraak.  

Gemeenten kunnen burgers in België opnieuw dichter bij elkaar brengen!

Gemeenten en steden kunnen een belangrijke rol spelen in het opnieuw dichter bij elkaar brengen van Brusselaars, Duitstaligen, Walen en Vlamingen.
In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 schreef Ludwig Vandenhove hierover een bijdrage voor B Flash.

Pagina's