januari 2013

Nieuwjaarsrecepties!

“Zoals elk jaar probeer ik op zoveel mogelijk nieuwjaarsrecepties aanwezig te zijn. Als politicus vind ik het nu éénmaal belangrijk om tussen de mensen te zijn”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Ik hou eraan, als ik een provinciaal en/of nationaal mandaat heb, om de voorkeur te geven aan recepties van de eigen partij sp.a en de eigen vakbond Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).  Provinciale en nationale mandatarissen hebben immers een voorbeeldrol om de afdelingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat betekent natuurlijk dat ik deze maand iets minder in Sint-Truiden geweest ben.

Hier vindt u enkele foto’s, onder andere met een aantal vakbondsmilitanten en vooral met goede, oude copain Jean Theunis van Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) Spoor en van de nieuwjaarsreceptie van PROgenk samen met nationaal sp.a-ondervoorzitter en 1ste schepen van Genk, Joke Quintens, en schepen Angelo Bruno.   

Zie onder andere ‘Nieuwjaarsreceptie sp.a Sint-Truiden’ van 2 januari 2013 en ‘Onder de mensen (blijven)’ van 10 januari 2013 op deze website.

Tags:

'Limburg, green & clean'

“Vanuit de zogeheten expertengroep worden een aantal oplossingen aangedragen als antwoord op de Limburgse tewerkstellingscrisis.

Natuur en milieu komen daarbij niet aan bod.

Op mijn vraag hebben de 3 Limburgse Regionale Landschappen, samen met de sociale economiebedrijven ‘De Winning’ en ‘De Wroeter’,  een nota opgesteld, waarin uitgewerkte voorstellen zitten hoe basiszorg voor landschap en natuur als troeven kunnen bijdragen aan extra jobs en economische welvaart.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tags:

Verstandige beslissing!

“Het doet goed uiteindelijk gelijk te krijgen in de politiek.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

België moet nertskwekerijen verbieden!

 

 

Dat zegt gedeputeerde voor milieu Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor een bontkwekerij voor 42.000 nertsen in Bocholt.

“Uiteraard moet elke milieuaanvraag afzonderlijk behandeld worden, maar vanuit dierenwelzijn ben ik tegen dit soort activiteiten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Het zou beter zijn dat België, net zoals een aantal andere Europese landen, een verbod uitvaardigt op nertskwekerijen.

sp.a-federaal volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven heeft hierover al 2 jaar een wetsvoorstel klaar.

Dierenrechten zijn voor mij vergelijkbaar met mensenrechten. Het zou dan ook beter zijn dat internationale instanties, zoals Europa, hier zouden op toezien in plaats van individuele landen en zeker regio’s. Bovendien zou bij de beoordeling van dit soort dossiers naast een milieuaspect rekening moeten gehouden worden met de factor dierenwelzijn.”

Tags:

Politieonderwijs in Limburg uitbreiden

 

“Het project ‘Politie, een lerende organisatie’ biedt heel wat mogelijkheden voor het politieonderwijs in Limburg.”, zei gedeputeerde Ludwig Vandenhove op vrijdag 25 januari 2013 tijdens de eedaflegging van de nieuwe lichting aspiranten –inspecteurs.

Ludwig Vandenhove vroeg ook nog meer aandacht voor burgerzin en deontologie en voor de maatschappelijke voorbeeldfunctie in de opleidingen van politievrouwen –en mannen.

Achter de rug werken

 

“Het is niet te begrijpen: achter onze rug heeft het nieuwe stadsbestuur eind vorig jaar, toen wij als sp.a nog in de meerderheid zaten, de afvalkalender gewijzigd.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Normaal staat daar elke maand een bepaalde activiteit op vermeld.”

“En wat nog erger is: CD&V en Open Vld wijden het aan toeval en geven het niet toe.”

Ingrid Lieten informeert jongeren over media en politiek

Op dinsdag 22 januari 2013 was Ingrid Lieten, viceminister-president en Vlaams Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, te gast in de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST) – 5de en 6de middelbaar – om er te spreken over ‘media en politiek’ en om te debatteren met de leerlingen.

Tags:

Afscheid nemen ...

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Project ‘BLOESEMLINT tussen mens en landschap’ van start

Groepsfoto

Op vrijdag 18 januari 2013 werd symbolisch de eerste hoogstamboomgaard - een vriendenboomgaard - aangeplant op de site ‘Plateau van Caestert’ in Riemst in het kader van het project ‘BLOESEMLINT tussen mens en landschap’ dat past in de kandidatuurstelling ‘Maastricht Culturele Hoofdstad 2018’.

 

Gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

 

“Als kersvers gedeputeerde voor natuur ben ik nog aan ‘het studeren’.

Ik vind het goed dat politici regelmatig andere, nieuwe bevoegdheden krijgen.

Dit is een uitdaging.

 

Tags:

Over het Vlaams Blok, over N-VA, etc…

 

Politiek moet over inhoud gaan, niet over perceptie of tactische spelletjes.

Als politici zijn we precies verkozen om onze mening te geven over maatschappelijke gebeurtenissen.

Verdere fusies van gemeenten?

“Neen, ik ben geen voorstander van de verdere fusies van gemeenten, wel van een doorgedreven samenwerking.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

“Met de financiële problemen, waarmee gemeenten en steden te kampen hebben, gaan er steeds meer stemmen op opnieuw fusieoperaties door te voeren.

 

Ik vind dat er (nog) meer intergemeentelijke samenwerking moet komen, maar colleges van burgemeester en schepenen en gemeenteraden moeten afzonderlijk kunnen blijven functioneren.

 

Democratie en politiek dichtbij de bevolking mogen geld kosten.”

 

Zie onder andere de teksten ‘Verdere samenwerking tussen politiezones is nuttig en nodig’ van 17 mei 2012, ‘Dorpsscholen blijven belangrijk’ van 17 juni 2012 en ‘Samenwerken, ook qua cameragebruik!’ van 6 november 2012 op deze website. 

 

Tags:

Ontslagen werknemers van Ford Genk en toeleveranciers staan voorop

Persconferentie

 

“Er wordt veel gepraat over allerlei maatregelen om de gevolgen van de aangekondigde sluiting van Ford Genk, de toeleveranciers en andere Limburgse bedrijven op te vangen.

Allemaal goed en wel, maar de ontslagen werknemers staan voorop.”, zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De arbeiders van Ford Genk en de toeleveranciers moeten voor alles goede en dezelfde ontslagvoorwaarden krijgen.

Als dat opgelost is, kan er gedacht worden aan andere maatregelen, die uiteraard moeten gefocust worden op die gebieden en gemeenten, die het hardst getroffen worden, maar heel Limburg moet hierbij in ogenschouw genomen worden.

De Limburgse gemeenten en steden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.”

Tags:

In elke gemeente een schepen van armoede

“Ik sta achter het voorstel van Vlaams viceminister-president en bevoegd voor innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding Ingrid Lieten om in elke gemeente/stad een schepen van armoede aan te duiden.

Het is de ideale gelegenheid om meer aandacht te krijgen voor de groep van personen, die het minder goed heeft en die het spijtig genoeg steeds maar toeneemt”, zegt gedeputeerde Vandenhove.

“Gemeenten en steden staan als beleidsniveau het dichtst bij de burger.”

Tags:

Pagina's