januari 2013

Nog veel uitdagingen!

“Er zijn nog veel uitdagingen op het vlak van natuur en milieu voor de provincie Limburg.”, zegt gedeputeerde Ludwig  Vandenhove in zijn voorwoord van het driemaandelijks tijdschrift van Milieu & Natuur (*).

“Vermits dit nummer in druk moest enkele dagen nadat ik aangesteld was als bestendig gedeputeerde heb ik enkel mijn goedkeuring voor de publicatie van dit voorwoord gegeven en het niet zelf geschreven.

Het is mijn gewoonte om, in tegenstelling tot heel wat andere politici, elk voorwoord zelf te schrijven.”

Tags:

Akkoord met sp.a-fractie

“Voor alle duidelijkheid: als lid van de sp.a-gemeenteraadsfractie in de gemeenteraad van Sint-Truiden sta ik achter de standpunten, die binnen en buiten de gemeenteraad door sp.a-Sint-Truiden zullen ingenomen worden.”, zegt gedeputeerde en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Beste wensen

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove en zijn echtgenote Sonja Schreurs wensen u en uw familie een gezond en voorspoedig 2013.

Nieuwjaarsreceptie sp.a Sint-Truiden

De sp.a-mandatarissen, mutualiteit De Voorzorg, Animo Haspengouw en het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) nodigen iedereen uit op hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari 2013 om 10.30 uur in Parochiaal Cultureel Centrum Velm, Sint-Martinusstraat 8, 3806 Velm (Sint-Truiden).

"Stilstaan is vooruitgaan."

"Ik ben het helemaal niet eens met de uitspraak 'stilstaan is achteruitgaan'. Ons probleem is net dat we niet meer kunnen stilstaan."*

*Tony Coonen (Federaal Secretaris De Voorzorg) in De Volkswil van 24 december 2012, p.3.

Pagina's