februari 2013

Technisch Technologische Vorming (TTV)-doe voormiddag

Op dinsdag 19 februari 2013 vond in de Provinciale Secundaire School Diepenbeek (PSSD) een TTV-doe voormiddag plaats.
Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove ging langs.

Tags:

Startvergadering vzw ‘GEBAPUNT’

Op zaterdag 23 februari  2013 ging de eerste bijeenkomst van de nieuwe vzw Vereniging voor Doven, Slechthorenden en Gebarentaal Limburg (GEBAPUNT) door in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.  

Soepel, maar consequent!

“Soepel, maar consequent. Zo zal ik omgaan met milieuvergunningsdossiers, die ik als bevoegd gedeputeerde te behandelen krijg.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Groene warmte uit ons landschap

In Bocholt zal een eerste pilootproject gerealiseerd worden waarbij een lokale biomassamarkt de plaatselijke scholengroep van warmte zal voorzien.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove liet op woensdag 20 februari 2013 dit project goedkeuren door de bestendige deputatie en in het najaar zal de installatie gebouwd en de coöperatieve opgericht zijn.

 

Tags:

Willy Claes te gast in Sint-Truiden

Op dinsdag 19 februari 2013 was Minister van Staat Willy Claes gastspreker op de algemene ledenvergadering van sp.a Sint-Truiden in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46.
Hij sprak over ‘Partijwerking vroeger en nu’.

Politie- en veiligheidsbeleid nog zo slecht niet!

“Blijkbaar was het door mij gevoerde politie- en veiligheidsbeleid nog zo slecht niet als ik nu zie, op basis van de begroting 2013 voor de politiezone Sint-Truiden – Gingelom - Nieuwerkerken, dat dit verdergezet wordt.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Nog niet zolang geleden was er nochtans kritiek op.”

 

“Het kan rap verkeren in de politiek.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

‘Wielrenners en koersen in Brustem van 1950 tot heden’

Op zaterdag 16 en zondag 17 februari 2013 was er in Brustem (Sint-Truiden) in zaal Palace, Brustem-Dorp 78, een tentoonstelling met oude foto’s van ‘Wielrenners en koersen in Brustem van 1950 tot heden’, hoofdzakelijk van de hand van hobbyfotograaf Jos Neven.

Staatsveiligheid niet afschaffen!

De laatste weken laait de discussie weer eens op over het nut of onnut van de Staatsveiligheid.

Dit is niets nieuws voor wie de binnenlandse Belgische politiek volgt. Dit gebeurt wel om de paar jaar.

 

In de periode dat ik senator was (van 5 juni 2003 tot en met 2 mei 2007) maakte ik deel uit van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité I en toen ik federaal volksvertegenwoordiger was (van 2 december 1999 tot en met 18 mei 2003) was ik lid van de parlementaire begeleidingscommissie van het Comité P (alles samen meer dan 10 jaar). Ik heb dus nog al wat ervaringen met de Staatsveiligheid.

Tags:

Educatief Natuurbeheer is belangrijk

“Educatief natuurbeheer is belangrijk”, zei gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de voorstelling van het natuurbeheerspel (voor 18- tot 14-jarigen) op zondag 10 februari 2013 in het bezoekerscentrum De Watersnip te Koersel-Beringen.
Voor oudere jongeren is er een heuse natuurontdekkingstocht met allerlei natuuronderzoekjes.

Tags:

Op bezoek bij de Clarissen!

“Op bezoek bij de Clarissen: zo bijzonder is dat niet voor mij.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Op maandag 28 januari 2013 was het wel iets speciaals, want de eerwaarde zusters wilden officieel afscheid nemen van mij na 18 jaar burgemeesterschap van de stad Sint-Truiden.”

 

‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’

‘Steenkoolontginning in Limburg: Kans of risico?’ was de titel van een debat dat door Vormingsplus Limburg op dinsdag 22 januari 2013 georganiseerd werd in het casino van Houthalen-Helchteren.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers.

Tags:

Zo hou je ongewenste gasten buiten!

‘Zo hou je ongewenste gasten buiten!’ is de titel van een brochure, die de provincie Limburg uitgegeven heeft met allerlei tips rond diefstalpreventie.

Inbraken kunnen alleen maar aangepakt worden via een integrale aanpak”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Momenteel werkt de provincie Limburg aan zo een globaal plan. Ook hier zal preventie een essentieel onderdeel van vormen.”

Tags:

Een goed signaal!

De bestendige deputatie van Limburg heeft op woensdag 5 februari 2013 unaniem beslist om de komende jaren 50 miljoen EUR in te zetten in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK).

“Een goede zaak”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Als sp.a hebben we hier sterk op aangedrongen.”

“Ik hoop dat de andere beleidsniveaus - Europees, federaal en Vlaams - nu eendrachtig hetzelfde signaal geven.”

Tags:

Pagina's