februari 2013

HET HAALBARE

Politici en zeker Socialisten moeten durven gaan voor het onhaalbare om het haalbare te bereiken.

Tags:

Camille Lemoine binnenkort 98 jaar!

De heer Camille Lemoine wordt binnenkort - op 24 april 2013 - 98 jaar.

Dat belet hem niet om nog heel actief te zijn. Zo was hij afgelopen zondag 3 februari 2013 met een aantal familieleden op het jaarlijks mosselfeest van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.

En zijn schoondochter Rita Arits zette hem op de foto met fractieleider Filip Moers en bestendig deputé Ludwig Vandenhove.

“Om aan haar en/of haar fototoestel te ontsnappen moet je snel zijn.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Zeker voor alle activiteiten van het buurtcomité op Begijnhof is zij de vaste fotografe.

Zij heeft al zoveel foto’s getrokken dat ik haar heb voorgesteld om eens een tentoonstelling (van mij!?) te organiseren in de Festraetsstudio.

Ook op mijn afscheidsdrink als burgemeester en als voorzitter van de politiezone Sint –Truiden –Gingelom-Nieuwerkerken, die ik op vrijdag 18 januari 2013 georganiseerd heb in het politiehuis, zorgde zij voor foto’s.

Bedankt ‘huisfotografe’ Rita.”      

Zie onder andere ‘Eitjes rapen op Begijnhof’ van 11 april 2012en ‘De eerste kerstman van dit jaar!” van 11 december 2012 op deze website.

Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven!

“De MOS-projecten moeten blijven.”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger  Els Robeyns en Limburgs gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove.

 

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philip Muyters overweegt om het samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet te verlengen voor 6 jaar (was tot nu toe het geval), maar slechts voor 3 jaar.

MOS is een milieuzorgproject voor het basis- en secundair onderwijs en is een wezenlijk aspect geworden in de schoolcultuur.

Tags:

Ludwig Vandenhove in Limburg Vandaag

Limburg Vandaag is een nieuw duidingsprogramma van TV Limburg (TVL) met Luc Moons als presentator.

In de eerste uitzending waren Eric Donckier, chef politieke redactie bij Het Belang van Limburg, en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor provincie Limburg de gasten.

Limburg Vandaag staat van dinsdag tot en met vrijdag stil bij de brede actualiteit in de provincie Limburg en heeft de ambitie om de waan van de dag te overstijgen in het snelle internettijdperk door nieuwsfeiten te duiden en kritisch te benaderen, studiogasten uit te nodigen en achtergrondreportages te brengen.

Het duidingsprogramma moet uitgroeien tot een magazine op maat voor de kritische Limburger, die graag wil vernemen wat er gebeurt en vooral waarom iets gebeurt in de regio, waar zij of hij leeft.

Limburg Vandaag zal dagelijks, van dinsdag tot en met vrijdag, gemaakt door de journalisten van de TVL Nieuwsredactie en gaat omstreeks 18u45 op antenne, aansluitend op het TVL Nieuws van 18u30.

Tags:

Plant van Hier

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove plantte op maandag 4 februari 2013 de eerste haag bij landbouwer en fruitteler Yvan Verhemeldonck in Halen in het kader van het project ‘Plant van Hier’.

Het betrokken bedrijf is sedert enkele jaren een bedrijf in omschakeling, dat wil zeggen op weg naar 100% bioteelt.

 

Tags:

VERTREK DAN!

Als Belgacom-topman Didier Bellens het dan toch zo slecht vindt in België moet hij maar vertrekken.

 

Dan is zijn probleem van zijn 'te lage wedde' in de toekomst ook meteen opgelost.

Het management van het telecombedrijf zal nog altijd meer dan genoeg verdienen.

Tags:

Goed bezig!

“Ik vang regelmatig signalen op dat het nieuwe CD&V en Open Vld-stadsbestuur van Sint-Truiden ‘goed bezig’ is.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Het gegeven dat het voltallige bestuur van de Koninklijke Vriendenkring van de stad Sint-Truiden ontslag genomen heeft, is daar de meest recente uiting van.

 

Gewoon rustig blijven, zeg ik tegen mijn collega’s van de sp.a-fractie.

Dit lost zichzelf op.

Ik vertrouw op het gezond verstand van de Truienaar.”

Omgevingsvergunning: ja, maar!

De omgevingsvergunning is een nieuw vergunningensysteem dat de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning wil integreren in één besluit.

Dit moet op het terrein tot een eenvoudigere, meer efficiënte en vooral snellere vergunningsverlening leiden.

 

Allemaal goed en wel”, zegt gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove, “maar wat gaat dit in de praktijk geven?”.

Tags:

Engelse dag in Academiezaal

Op vrijdag 25 januari 2013 organiseerde het secundair onderwijs (middenschool en koninklijk atheneum) van Campus Tichelrij in Sint-Truiden een Engelse dag.

Er waren de ganse dag activiteiten in het Engels, onder andere een film,  een quiz en theater.  Ook was er een panelgesprek met de Britse ambassadeur Jonathan Brenton en de Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman in de Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden.

Pagina's