november 2013

'eXplorer' maakt van kinderen toponderzoekers

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) lanceert vanaf 1 april 2014 het nieuwe educatieve project ‘eXplorer’ voor leerlingen van de 3de graad onderwijs, waarbij elk groepje leerlingen een tablet met de app ‘eXplorer’ meekrijgt. 

Tags:

Een armoedeplan voor Sint-Truiden

 

“Tijdens  een vorige gemeenteraad van maandag 21 oktober heeft sp.a-gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser een tussenkomst gedaan omtrent de problematiek van de (kinder)armoede.”, zegt collega Ludwig Vandenhove.

5-daagse van de noodplanning

De federale dienst Hulpverlening en Noodplanning (HVNP), die onder de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van gouverneur Herman Reynders valt, en het Provincie Limburg Opleiding en training (PLOT) hebben een 5-daagse van de noodplanning georganiseerd (maandag 18 – dinsdag 19 – maandag 25 – dinsdag 26 – woensdag 27 november 2013).

21ste editie Renovisie

In het weekend van vrijdag 15 tot en met 17 november 2013 organiseerde Renovat foto vzw voor de 21ste keer het tweejaarlijks clubsalon in cultuurcentrum de Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.

Internationale Dag ter bestrijding van Geweld tegen Vrouwen

Op dinsdag 26 november 2013 was het de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Ook de provincie Limburg heeft hieraan geparticipeerd.

InterLimburgse Natuur- en Milieueducatie (NME)-dag

Op donderdag 21 november 2013 vond in het Provinciehuis in Maastricht de InterLimburgse NME-dag plaats in een organisatie van het Nederlandse Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET).

Haspengouwse Plantenwerkgroep (HPW) heeft eerste werkjaar achter de rug

De HPW heeft op zaterdag 16 november 2013 het eerste werkjaar afgesloten in het bezoekerscentrum in het provinciaal domein Nieuwenhoven.

Er werd een overzicht gegeven van de activiteiten en de onderzoeksresultaten van het afgelopen jaar en het jaarprogramma van 2014 werd vastgelegd.

Tags:

Placebo’s

“We zijn gewend aan placebo’s in de geneeskunde, maar onze maatschappij barst van de valse berichten met een sterk placebo-effect.”

 

HUMPHREY, NICHOLAS. Placebos at large: the power of society's symbols. New Scientist, 06-08-2013.

Tags:

‘Milieu integreren in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid’

Dat was het thema van een studiedag, die op maandag 18 november 2013 georganiseerd werd in het provinciehuis in Hasselt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid in samenwerking met de provincie Limburg, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO).

Zie je wel: we hebben (spijtig genoeg) gelijk!

“Op woensdag 30 oktober 2013 hebben de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-Spoor Limburg en sp.a Limburg een gezamenlijke persconferentie gehouden, waarin we het nieuwe vervoersplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ‘lekten’ en we wezen op de nadelige gevolgen voor de (Limburgse) reizigers.

Tags:

Cartoon: Sinterklaas moet niet duur zijn!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

Tags:

Limburgers participeren in windmolens

Op woensdag 20 november 2013 keurde de Limburgse provincieraad het voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove goed om minimaal 20% lokale participatie in de eigendoms- en beheerstructuur van grote windmolens in Limburg te garanderen.

Tags:

Pagina's