december 2013

Nationaal Park Hoge Kempen krijgt opnieuw Europese felicitaties

“Het Nationaal Park is echt het uithangbord van Limburg aan het worden.”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland Ludwig Vandenhove.

 

Staten-Generaal Diefstal in woningen

Op maandag 21 oktober 2013 organiseerde  de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid een ‘Staten Generaal Diefstal in woningen’ in Brussel (Residentie Palace, Wetstraat 155).

“Ik wil een beleid voeren rond bijen”

“Als er over bijen gesproken wordt, gebeurt dit meestal in de context van fruit.
Ik wil dit debat uitbreiden naar milieu en natuur.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Samenkomst Limburgse betrokkenen milieu en natuur in het provinciehuis

Op dinsdag 10 december 2013 bracht bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove de Limburgse schepenen van milieu en natuur, gemeenteraadsleden, de milieu- en duurzaamheidambtenaren en vertegenwoordigers van de gemeentelijke milieuadviesraden, de GEmeentelijke COmmissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO’s), interne betrokken diensten (zoals Wonen, Water, …), milieu -en natuurverenigingen, partners (zoals DuboLimburg, Bond Beter Leefmilieu, Infrax, …) en de leden van de provinciale Minaraad samen in de raadzaal van het provinciehuis.

Huldiging personeelsleden provincie Limburg

Op vrijdag 13 december 2013 werden in de Boudewijnzaal in het Limburgse provinciehuis de personeelsleden, die met pensioen gegaan zijn in 2013 en die 25 jaar in dienst zijn, gevierd.

 

Genk- Zuid: goed voorbeeld voor andere situaties in Limburg

“De Stuurgroep Leefmilieukwaliteit in Genk-Zuid met regelmatige meetresultaten over de luchtkwaliteit en de gezondheidsimpact is een goed model om ook in andere situaties in Limburg toe te passen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de afvalenergiecentrale in Beringen.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Prijzen uitdelen ‘bij de duiven’

Op zondag 8 december 2013 was het weer zover: de jaarlijkse kampioenenviering van de koninklijke duivenliefhebbersmaatschappij ‘De Eendracht Sint-Truiden’ in hun lokaal op het domein ‘Terbiest’, Terbiest 103 in Sint-Truiden.

 

Schoonmoeder(s) in de politiek

Ik heb graag (een) schoonmoeder(s) in de politiek. Zo ben ik als goede soldaat opgevoed  en grootgebracht.

 

Maar dat betekent ook dat ik intern discussieer en altijd mijn gedacht zeg.

 

Dat is zoals in elk (goed) huwelijk.

 

Tags:

KORTWEG NATUUR BIO: 1 JAAR

Op woensdag 11 december 2013 werd in ‘De Wroeter’,  Sint-Rochusstraat 6 in Kortessem 1 jaar ‘KORT WEG NATUUR BIO’ ‘gevierd’.

 

‘Limburg School for Excellence’

Op donderdag 12 december 2013 werd in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders, Lombaardstraat 25 in Hasselt officieel het project ‘Limburg School for Excellence’ voorgesteld.

Brandpreventie

“Brandpreventie is eerder een zaak van organisatie, minder van financiële middelen.
Hoe dikwijls heb ik dat niet gezegd als burgemeester van Sint-Truiden?”, aldus gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

Nelson Mandela!

“Ik kan alleen maar hopen dat de voorbije dagen en de komende weken in het onderwijs veel aandacht besteed (werd) wordt aan de figuur van Nelson Mandela (1918 – 2013).
Leerplannen, eindtermen, etc. ten spijt, maar jongeren kunnen dezer dagen meer dan ooit maatschappelijke waarden leren kennen uit de actualiteit. “

 

Ludwig Vandenhove over Nelson Mandela

 

Al een jaar geleden!

Op zaterdag 7 december 2013 werden in het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), Craenevenne 68 in Bokrijk (Genk) de diploma’s van de nieuwe Limburgse natuurgidsen en van de nieuwe Cleantech-ambassadeurs uitgereikt.

Pagina's