april 2014

Safety-kamp voor kinderen groot succes

Op donderdag 10 en vrijdag 11 april 2014 was er heel wat belangstelling voor het eerste safety-kamp voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) in Zwartberg (Genk).

Samen Sterk in Sint-Truiden

Op woendag 9 april 2014 was er een informatieavond van de coöperatieve Samen Sterk in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

Verkiezingen!

“Als je verkiezingen wil winnen, moet er hard gewerkt worden.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Dit geldt voor de kandidaten, maar zeker ook en misschien nog meer voor de vele militanten achter de schermen.”

 

Bezoek aan de Sikh-tempel

Op zondag 6 april 2014 bezochten minister Ingrid Lieten en gedeputeerde Ludwig Vandenhove de Sikh-tempel in Halmaal-Dorp 20 in Sint-Truiden.

 

 

Vlaamse overheid

De geloofwaardigheid van de Vlaamse overheid staat of valt met een forse deregulering.” – Mark Suykens, directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

 

Lessen uit Denemarken. Lokaal (maandblad van de lokale besturen), 01-04-2014, p. 3.

Bouw vispassage in Bilzen

Op donderdag 3 april 2014 keurde de deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de bouw van een vispassage aan de vroegere Motmolen op de Demer in Bilzen goed.

Minister Joke Schauvliege heeft geen oor voor de bekommernissen van de burger

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers in Sint-Truiden en sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove over de milieuvergunning voor de BVBA Croes, die minister Joke Schauvliege in beroep afgeleverd heeft.

 

Modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg bestrijden

“Wij blijven inzetten op de aanpak van de modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Dienstverlening moet voorop staan!

“De dienstverlening zou moeten vooropstaan bij de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen (NMBS).”, zeggen voormalig vakbondsman van de Algemene Centrale der Openbare Diensten  (ACOD)-Spoor Jos Digneffe en gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “De reizigers en alle burgers (via belastingen) betalen hier immers voor.”

 

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

 

sp.a Sint-Truiden doet paasactie op 19 april 2014

sp.a Sint-Truiden doet dit jaar haar paasactie op zaterdag 19 april 2013  in domein ’t Speelhof, Speelhoflaan 5.

 

Heiligen in WEERSPREUKEN

“Heiligen in WEERSPREUKEN” is de nieuwe tentoonstelling van KA3-Club Limburgse Kartoenisten (Richie Demot, Tony Houbrechts en Dré Mathijs).

Stad Limburg

“Met de nieuwe opdrachten, die het provinciale niveau krijgt in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming, moet Limburg zich meer en meer als stad, eerder dan als provincie, profileren. (1)
Misschien is het project e-portemonnee het begin van een eigen gemeenschapsmunt voor Limburg. (2)” – Ludwig Vandenhove

 

(1) Stad Limburg!, www.ludwigvandenhove.be, 04-03-2013.

(2) E-portemonnee gaat open voor alle Limburgers. Het Belang van Limburg, 03-04-2013, p. 27.

Pagina's