juli 2014

Milieu & Natuur

Het 3de nummer van 2014 van “Milieu & Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

2 windmolens bij in Limburg

De deputatie heeft op donderdag 26 juni 2014 beslist om een milieuvergunning te verlenen voor 2 windmolens op het bedrijventerrein van Rotem in Dilsen- Stokkem.

 

Geen bouw- en milieuvergunning voor kippenstal in Nieuwerkerken

De deputatie heeft op donderdag 3 juli 2014 geen bouw- en milieuvergunning afgeleverd voor een kippenstal in Nieuwerkerken (deelgemeente Binderveld).

De nieuwe natuurkalender is er

De natuurkalender juli-december 2014 is gepubliceerd.

 

sp.a verzet zich tegen onderzoek naar schaliegaswinning in Limburg!

sp.a Limburg verzet zich tegen schaliegaswinning en zelf het onderzoek ernaar.

“De hoeveelste vernieuwing?”

“Mijn partij sp.a gaat weer maar eens herbronnen en vernieuwen.

 

De hoeveelste vernieuwing is dat nu al niet, die ik meemaak in mijn lange carrière?

 

In het district, het kanton en de stad Sint-Truiden blijven sp.a en ikzelf stemmen halen.

 

Laat ons maar doen, zoals we al jaren bezig zijn.”

 

 

“1 dag niet”

In het kader van de actie tegen woninginbraken van de provincie Limburg zal ook het concept “1 dag niet” opgezet worden.

 

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Onder deze titel verscheen een artikel in Handboek Politiediensten (Uitgeverij Kluwer, aflevering 109, 1, 1 mei 2014) van de hand van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, domein veiligheid, waarin hij de belangrijkste wijzigingen aan de GAS-regelgeving duidt.

Het Atheneeke 2014

Tijdens de proclamatie op woensdag 25 juni 2014 van de laatstejaarsleerlingen van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden (in cultuurcentrum de Bogaard), is voor de 14de maal op rij 'het Atheneeke' uitgedeeld.

 

Pagina's