september 2014

343 politieagenten, brandweerlui en ambulanciers geproclameerd in PLOT

Op vrijdag 26 september 2014 vond de eerste gezamenlijke proclamatie van politieagenten, brandweerlui en ambulanciers van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) plaats in de Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk.

Waar is de echte politiek naartoe?

“Ongezien: het politiek werkjaar in het Vlaams parlement werd geopend op maandag 22 september 2014 met een concert van de Vlaamse opera uit Gent.

 

Met al mijn sympathie voor cultuur, maar in een parlement hoort echte politiek thuis met debatten, discussies, tussenkomsten, politieke tegenstellingen, etc.

 

Ik geef toe dat ik nostalgie heb naar mijn jaren in het federaal parlement (niet te vergelijken met het Vlaamse kleuterparlement!), maar aan nostalgie is niets verkeerd.”

 

Het economisch belang van wandelen wordt nog maar eens bewezen

Recreatieve wandelaars in Limburg geven jaarlijks meer dan 20,1 miljoen euro uit. Daarmee is wandelen in Limburg economisch bijna even belangrijk als het fietsroutenetwerk.

Oktoberfeest sp.a Sint-Truiden

Op zaterdag 18 oktober 2014 organiseert sp.a Sint-Truiden opnieuw een oktoberfeest in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

Maatregelen Vlaamse regering

“Ik hoop dat er voldoende actie vanuit de bevolking komt tegen de maatregelen van de (komende) federale regering en de Vlaamse regering.

 

Of het uit solidariteit zal zijn, is een ander gegeven.

 

Maar ja, als er maar actie komt, ook al is het dan uit individualisme door burgers, die er hun persoonlijke situatie zien op achteruitgaan.”

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

Nieuwe spelregels voor erosiebestrijding

Op dinsdag 16 september 2014 vond in de Academiezaal in Sint-Truiden (Plankstaat 18) een congres plaats met het thema ‘Nieuw spelregels voor erosiebestrijding’ in een organisatie van Samenwerking Land & Water, de stad Sint-Truiden en de provincie Limburg.

Milieu & Natuur

Het 4de nummer van 2014 van “Milieu & Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Upcyclingfestival in Hasselt

Vorig weekend (van vrijdag 19 tot en met zondag 21 september 2014)  vond voor de 2de opeenvolgende keer het internationale Upcyclingfestival plaats in Hasselt.

 

Weert en Kempen~Broek: de groenste regio van de wereld

“Ja en hier heeft de provincie Limburg ook een verdienste aan.”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en voorzitter van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) Ludwig Vandenhove.

Gastvrij Sint-Truiden/Masala vzw bestaat 20 jaar

Op zondag 21 september 2014 heeft Gastvrij Sint-Truiden/Masala vzw in jeugdcentrum ‘De Tochtgenoot’, Trudobron 20 in Sint-Truiden, een restaurantdag met ‘WERELDSE SMAKEN’ georganiseerd.

Dossiers Aquafin hebben wel degelijk milieuvergunningsaanvraag nodig

Aquafin heeft in mei van dit jaar dossiers ingediend om de vergunningen van enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) uit te breiden met de aanvoer en verwerking van specifieke afvalstromen (het septisch materiaal afkomstig van grote evenementen, zoals muziekfestivals en afvalwater van storingen in het rioleringsstelsel).

 

Publicatie 'Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie'

Gedeputeerde voor duurzaam beleid Ludwig Vandenhove stelde deze publicatie voor op maandag 22 september 2014 in de bedrijfsgebouwen van Carrglass, Herckenrodesingel 79 in Hasselt.

Pagina's