juli 2015

Kris Peeters: links geweten van de regering?

“Hij doet geen moeite om te zeggen dat hij gelooft in sociaal overleg. Hij heeft daar altijd in geïnvesteerd en dat doet hij nu nog. Meer dan zijn voorgangers. Maar dat hij, ex-chef van Unizo, het linkse geweten moet zijn van de regering, dat zegt genoeg over de rest van de ploeg.” – Ferre Wyckmans [1]
 

Natuur in de buurt bedreigd!

“Met alle besparingen in de natuursector, die aangekondigd worden op Vlaams niveau, dreigt de natuur in de buurt te verdwijnen. Bovendien is de biodiversiteit in gevaar”, zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove.

Goed zijn JA, te goed zijn NEEN!

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag van Petrus Lavrijsen in Houthalen-Helchteren.

In Sint-Truiden wordt alles duurder!

Nu heeft de CD&V -Open Vld-meerderheid in de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad in Sint-Truiden zelfs beslist de ligdagprijzen in de woonzorgcentra te verhogen.

De Bij-Mobiel

'De Bij-Mobiel' is een biodiversiteitsproject in het kader van 'Limburg wild van Bijen'.
Naar het voorbeeld van de sapmobiel is er nu de Bij-mobiel.

Vlinderhappening Lommel

Op zondag 28 juni 2015 vond in Lommel de 'Vlinderhappening' plaats in het Burgemeesterspark, Stationsstraat 2.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was aanwezig in de voormiddag tijdens de officiële voorstelling van de resultaten.

Proclamatie middenkaders PLOT

Op vrijdag 26 juni 2015 werden 27 aspirant-hoofdinspecteurs geproclameerd in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) in Genk (Marcel Habetslaan 7).

Pagina's