december 2015

2016

Gelukkig Nieuwjaar !

 

Sonja & Ludwig

Gelukkig Nieuwjaar!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

De nieuwe natuurkalender is er

De natuurkalender januari-juni 2016 is gepubliceerd.
Hierin wordt een overzicht gegeven van de wandelingen, cursussen en andere educatieve activiteiten, die de komende 6 maanden doorgaan in de Limburgse natuur.

Godswerk

“Ik wil, samen met de anderen, iets toevoegen aan de schepping.
Want geef toe dat dit godswerk voor verbetering vatbaar is” – Jan Decleir (1)

Zalig Kerstfeest!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Kerstmis

Zalig Kerstfeest !

 

Sonja & Ludwig

Nieuwe windturbine in Dilsen-Stokkem

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op dinsdag 22 december 2015 de milieuvergunning goed voor het veranderen door uitbreiding van een windturbinepark in Dilsen-Stokkem (Kruishoefstraat en Heulentakstraat, industriezone Rotem).
 

Begroting 2016 stad Sint-Truiden

De financiële toestand van de stad Sint-Truiden ziet er niet zo goed uit.
Dat bleek uit de tussenkomsten van sp.a-fractieleider Filip Moers en sp.a-gemeenteraadslid Gert Stas tijdens de gemeenteraad van dinsdag 22 december 2015.

Brandveilige feestdagen

Op initiatief van gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove sensibiliseert de provincie Limburg ook dit jaar weer met haar campagne voor brandveilige feestdagen.

Alle verenigingen gelijk voor de wet!

Sinds de opening van  de sporthal ‘Trudo’ op de Veemarkt in Sint-Truiden krijgen alle sportverenigingen een tegemoetkoming van 1 euro inzake het verteer in de daar gelegen cafetaria.

MilieuWinst KMO’s

Op maandag 21 december 2015 werd bij Haletra, Grote Baan 317 in Houthalen-Helchteren, een nieuw project voor de Limburgse bedrijven voorgesteld om mee te helpen de ambitie van Limburg als klimaat neutrale regio tegen 2050 waar te maken.

Naar LINKS!

Griekenland (2 verkiezingen en referendum), Portugal, nu Spanje. (1)

 

Om dan niet te spreken over de tegenvallende opiniepeilingen in België. (2)

 

Sociaal-democraten en Socialisten moeten naar LINKS, ook bij ons! 

Demonstratiedag landschapsonderhoud

De vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) heeft ook een opdracht rond onroerend erfgoed. Zo zijn er de afgelopen 10 jaar bij meer dan 150 particulieren landschapsherstelwerken en aanplantingen uitgevoerd en is landschapsadvies gegeven.

Pagina's