april 2016

Milieu & Natuur

Het 1ste nummer van 2016 van “Milieu & Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Bomen blijven sneuvelen in Sint-Truiden…

“Bomen blijven sneuvelen in Sint-Truiden”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Bosland gaat voor natuurvriendelijke bedrijventerreinen

Op dinsdag 12 april 2016 werd het Interreg-project 2B Connect, dat werkt aan grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden, officieel voorgesteld op het industrieterrein Maatheide in Lommel.
Tegelijkertijd werd de nieuwe vestiging van de nv Verenigde Autobusmaatschappijen (VBM) (Maatheide 93) geopend, waar de plechtigheid plaatsvond.

Meer deeleconomie in Sint-Truiden

"De stad Sint-Truiden moet meer de kaart trekken van de deeleconomie", zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Seizoen van de eikenprocessierups (EPR) staat voor de deur

Op dinsdag 12 april 2016 werd de eerste nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

Ludwig Vandenhove spreekt over de wijkinspecteur

Op maandag 10 april 2016 heeft gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove een voordracht gegeven in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) voor de wijkinspecteurs-in-opleiding in het kader van het vak Excellente Politiezorg (EPZ).

Jaaroverzicht 2015 Limburgse Bosgroepen

Het jaaroverzicht 2015 van de Limburgse Bosgroepen is klaar.

Fan van Limburg

In ‘Fan van Limburg’ op Televisie Limburg (TVL) was op donderdag 31 maart 2016 een reportage te zien over ‘Natuurlijk!’, het nieuwe tuinprogramma dat mede ondersteund wordt door de provincie Limburg via de Milieuzorg Op School (MOS)-werking.

Democratie en levensbeschouwingen

Snoeien in de subsidies van levensbeschouwingen, is ook snoeien in de democratie.” (1)

De Klas van Morgen - Elk talent telt

In het kader van de sp.a-campagne ‘Jij maakt morgen’ organiseert sp.a Limburg een gespreks- en discussieavond: ‘Hoe maken we het onderwijs van morgen nog beter?’

9de Contactdag Limburgse Bosgroepen

Vandaag zaterdag 9 april 2016 vindt al voor de 9de keer de Contactdag Limburgse Bosgroepen plaats in de Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstaat 6 in Bilzen.

Wijs

"Wijs is de mens die met het leven weet te leven dat hem op dat moment ter beschikking staat." – Wilhelm Schmid (1)

’t Limburgs Bosbelang

Het lentenummer van 2016 van ’t Limburgs Bosbelang (nr. 52), het driemaandelijks tijdschrift van de Limburgse Bosgroepen, valt eerstdaags in de brievenbussen van de geabonneerden.

Pagina's