mei 2016

Provinciale contactdag VLARIO

Op donderdag 19 mei 2016 organiseerde de vzw Vlaamse Rioleringen (VLARIO, overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen) de Limburgse contactdag in de Boudewijnzaal van het provinciehuis.

Politieke dieren

“Vandaag mocht ik per post ‘De werken van GAIA’, het nieuwe boek van Michel Vandenbosch ontvangen”, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

Wat vergeten we toch snel …

Dat is de titel van het editoriaal van gedeputeerde Ludwig Vandenhove in B Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.

Vereerd

“Wat mij persoonlijk vooral plezierde was het bezoek van ons erelid gedeputeerde Ludwig Vandenhove en zijn medewerkers. Steeds lol gegarandeerd en bovendien fijn te bedenken dat, na jaren van vruchteloos vragen voordien, het onder zijn legislatuur mogelijk werd hier onze lokalen te vestigen.” – Achille Duchateau, voorzitter RENOVAT foto vzw (1)

Sint-Truiden blijft ‘EEN STAD APART’!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Pesticiden-vrij tuinieren

“Ik wil ook de bevolking aanzetten om zoveel mogelijk af te zien van het gebruik van pesticiden in de eigen tuin als vervolg van de campagne naar Limburgse gemeenten en openbare besturen toe”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

“Dit kan ik niet (blijven) nemen”

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove namens sp.a Sint-Truiden naar aanleiding van de houding van de CD&V-Open Vld tegen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Gert Stas.

Eerste egel met zender in Vlaanderen

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) (Craenevenne 86 in Genk) heeft op woensdag 18 mei 2016 de eerste egel in Vlaanderen uitgerust met een zender.

Het initiatief kaderde in de persconferentie voor de activiteit ‘De 25 uur Natuur’ van dit weekend 21 en 22 mei 2016.

WhatsApp-groepen: iets voor veiligheid in buurten?

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove is tijdens de Limburgse provincieraad van woensdag 18 mei 2016 uitgebreid ingegaan op het gebruik van WhatsApp-groepen binnen het veiligheidsgebeuren in buurten.
Hij deed dat na een mondelinge vraag van N-VA-raadslid Johan Pauly.

Nog steeds eerste ontwikkelingsfase eikenprocessierups

Op woensdag 4 mei 2016 werd de 3de nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

Politici

‘Vroeger waren politici uit sterk eikenhout gemaakt. Nu zijn ze gebouwd met Ikeamateriaal.’ – Marc Van Ranst, viroloog (1)

Fotowedstrijd 'Limburgse Natuur'

De fotowedstrijd 'Limburgse Natuur' loopt nog tot 15 september 2016.

 

Pagina's