oktober 2016

49 nieuwe aspirant-inspecteurs

Op donderdag 20 oktober 2016 legden 49 aspirant-inspecteurs hun eed af in handen van gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove in het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 in Genk.

Ludwig Vandenhove in De Weekkrant

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove staat in De Weekkrant van woensdag 19 oktober 2016 met het artikel “Limburg Boomt”.
In De Weekkrant van regio Sint-Truiden van woensdag 19 oktober 2016 verscheen bovendien het redactionele artikel ‘Grote Limburgse Bomentest’.

Wallonië en vechten

"In Wallonië kunnen ze tenminste nog vechten voor of tegen iets, als het moet zelfs tegen Canada en de hele Europese Unie (EU)."

Vispassage aan de Galdermansmolen in Bree

De provincie Limburg investeert in vistrappen aan de Galdermansmolen in Tongerlo (Solterweg 16 in Bree).
De werken zijn momenteel aan de gang en tegen 10 november 2016 klaar.

Filmproject 'Pesticidevrij tuinieren'

De vzw Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (Velt) heeft met financiële steun van  de provincie Limburg acht filmpjes gemaakt over pesticidevrij tuinieren.
Zij werden voorgesteld op vrijdag 14 oktober 2016 op het domein Kiewit (op de zolderverdieping van de vzw Natuurpunt) in Hasselt.

Vrijwilligers Natuurpunt zelfzeker leren omgaan met conflicten

"Wij zijn de groenste provincie van Vlaanderen, waardoor we heel wat toeristen en bezoekers aantrekken", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. "We moeten dat zo houden, maar daarom moeten onze groene ruimten goed onderhouden worden en moeten we de bezoekers duidelijk maken dat ze rechten, maar ook plichten hebben."

Lastercampagne?

In Het Laatste Nieuws van woensdag 19 oktober 2016 (p. 21) spreekt burgemeester Veerle Heeren van een lastercampagne als ze het heeft over de schorsing van de Gouverneur van de selectieprocedure voor secretaris en financieel beheerder van de stad Sint-Truiden.
Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove had hier een klacht over ingediend.

sp.a wil snel duidelijkheid over herlocalisatie bedrijven 'Op de Berg'

Dat zeggen lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Maasmechelen Daan Deckers en gedeputeerde en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) Ludwig Vandenhove.

Er kan maar één de eerste zijn!

In Het Belang van Limburg van vrijdag 14 oktober 2016 stond te lezen dat Lommel de eerste stad in Vlaanderen is die op grote schaal een sensibiliseringscampagne gaat organiseren rond de problematiek van de orgaandonatie. (1)

 

Vluchtelingen

“Wanneer je territorium overspoeld wordt door vluchtelingen, heb je reden tot juichen: het betekent dat je eindelijk als een veilige haven wordt gezien door de verschopten.” – Dimitri Verhulst (1)

Ludwig op de rooster

De sp.a-onderafdeling Sint-Truiden organiseert op dinsdag 25 oktober 2016 om 21 uur in Volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden, een gespreksavond met gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
De bedoeling is hem te confronteren met de uitspraken (van anderen of van hemzelf) die regelmatig op deze website verschijnen.
 

Symposium 10 jaar Bosland

Het samenwerkingsverband Bosland, dat zich over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt uitstrekt, bestaat 10 jaar. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid organiseerde daarom een internationaal symposium van woensdag 12 tot en met 14 oktober 2016  in Center Parcs Vossemeren, Elzen 145 in Lommel.

 

Vernieuwing milieuvergunning Punch Powertrain in Sint-Truiden goedgekeurd

Op donderdag 13 oktober 2016 keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove de vernieuwde milieuvergunning van Punch Powertrain in Sint-Truiden goed.

Pagina's