januari 2017

Weer meer zware metalen in lucht Genk-Zuid

Dat is gebleken na de samenkomst van de Stuurgroep Leefmilieukwaliteit in Genk-Zuid onder voorzitterschap van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove op donderdag 19 januari 2017.

26ste LIKONA-contactdag

Op zaterdag 21 januari 2017 vond voor de 26ste maal de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA)-contactdag aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) op de Universitaire Campus in Diepenbeek plaats.

Stadsschuld verdubbeld!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Eerste groepsaankoop zonnepanelen in Limburg

“We moeten er alles aan doen om zoveel mogelijk alternatieve energie op te wekken, ook in Limburg”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “Daarom ondersteun ik graag elk initiatief dat zich aandient in het kader van de campagne ‘Limburg Klimaatneutraal’.

Nieuwsbrief nr. 21

Op donderdag 19 januari 2017 werd digitale nieuwsbrief nr. 21 van Ludwig Vandenhove verstuurd.

Provincie Limburg blijft voor integraal waterbeheer gaan

Tijdens de provincieraadszitting van woensdag 18 januari 2017 werden er op voorstel van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove twee dossiers goedgekeurd in het kader van integraal waterbeheer.

Limburger kan rekenen op onafhankelijk advies bij verbouwing

“De adviesformules van de vzw Dubolimburg blijven het nodige succes kennen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
 

‘DAK ISOLEREN’

De vzw Dubolimburg heeft de brochure ‘DAK ISOLEREN’ herwerkt en geactualiseerd.

sp.a Limburg voorstander van één Limburgse kieskring

Als het van sp.a Limburg afhangt, zou er in Limburg één kieskring komen voor de provincieraadsverkiezingen. Dit is ook zo opgenomen in het advies dat de provincieraad goedgekeurd heeft op woensdag 18 januari 2017 om over te maken aan de Vlaamse regering.

 

‘MIJN WONING ISOLEREN’

De vzw Dubolimburg heeft de brochure ‘MIJN WONING ISOLEREN’ herwerkt en geactualiseerd.

Achter elke boom een terrorist? Neen.

“Natuurlijk moeten we in het lokaal veiligheidsbeleid rekening houden met het terrorismegegeven.

 

Maar we mogen de andere (objectieve en subjectieve) veiligheidselementen, zoals woninginbraken, niet verwaarlozen.

 

Er staat niet achter elke boom of op elke hoek van de straat een terrorist.

 

Lisette Croes neemt afscheid als voorzitter MINA-raad

Gisteren dinsdag 17 januari 2017 heeft mevrouw Lisette Croes na bijna 15 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Milieu en Natuur (MINA)-raad van de provincie Limburg.

Studievoormiddag : ‘Overheidsopdrachten: de essentie’

Op dinsdag 17 januari 2017 organiseerde Limburg School for Excellence (LSX) in het Provinciehuis een studievoormiddag rond het gegeven openbare aanbestedingen.

Pagina's