januari 2017

‘Wie het beter kan, mag het zelf doen’ (1)

“Ik ben hiermee akkoord, maar niet in dit geval”, zegt gemeenteraadslid en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Meer pragmatisme bij het besturen van België

Ludwig Vandenhove pleit daarvoor in zijn nieuwjaarsboodschap als voorzitter van B Plus.

Ludwig Vandenhove in Bedrijvig Limburg

In het huidige nummer van Bedrijvig Limburg (jaargang 27 nr. 1, januari 2017), het maandelijkse ledenblad van Voka – Kamer van Koophandel Limburg, staat gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove  met het artikel “KMO’s krijgen ondersteuning bij energiebesparing”.

Scholen zijn geen goede doelen! (1)

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt voor om giften aan scholen fiscaal aftrekbaar te maken.

"Schandalig, scholen zijn geen goede doelen.
Onderwijs is een opdracht van de overheid. Bovendien zal dit de ongelijkheid nog doen toenemen."

Tags:

Meer investeren in openbaar vervoer

"Als we minder auto's willen, is er méér openbaar vervoer nodig", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove  in een interview in 'OP 1 LIJN' nummer 97 van december 2016, het driemaandelijks tijdschrift van De Lijn.

Meanders Zwarte Beek hersteld

Over een lengte van 2,5 kilometer worden in Beringen en Lummen momenteel meer dan dertig historische meanders van de Zwarte Beek (waterloop 1ste categorie) hersteld.

Gemeenteraden december 2016 stad Sint-Truiden

Volgens de traditie, die ik ingevoerd heb sedert ik burgemeester werd in 1995, zijn er in de maand dat de begroting behandeld wordt steeds 2 gemeenteraden. Dus ook dit jaar: op maandag 19 december 2016 met de gewone agendapunten, op dinsdag 20 december 2017 met de begroting, de meerjarenplanning en aanverwante punten.

Akkoord met Groen

Groen stelt voor om in Vlaanderen een taks op dierproeven in te voeren.
De opbrengst zou dienen voor een fonds dat alternatieven moet uitwerken.

Minder sportpagina's, meer financieel nieuws

“Als je ziet hoeveel sportpagina's gaan over (te)veel geld voor sportmensen, vraag ik mij af of deze bladzijden niet beter zouden ingepast worden bij de financiële pagina’s of bij de beursberichten”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Fruittelers planten hagen voor wilde bijen

De voorbije maand hebben een aantal Haspengouwse fruittelers hagen aangeplant langs hun fruitpercelen om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor wilde bijen.
Het initiatief kadert in het grensoverschrijdend Interreg-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’.

Drone voor alle Limburgse politiezones

Op voorstel van gouverneur Herman Reynders zal de provincie Limburg een drone aankopen, die ter beschikking  gesteld zal worden aan alle Limburgse brandweer- en politiezones.

Milieu & Natuur

Het 4de nummer van 2016 van Milieu & Natuur, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Nieuwjaarsreceptie provinciepersoneel

Op maandag 2 januari 2017 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats in Hangar 58, Herkenrodeplein 5 in Bokrijk (Genk).

Pagina's