september 2017

'DE waarheid'

"'DE waarheid' bestaat  niet (nooit) in de politiek", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Dat kenmerkt nu net ons democratisch systeem met verschillende politieke partijen met eigen programma's.”

 

OPEN ASIEL DAG

Op zondag 8 oktober 2017 is het weer OPEN ASIEL DAG.

 

Buikgevoel

Een buikgevoel hebben, kan je niet leren, zelfs niet via de duurste managementcursussen.

Dat heb je of dat heb je niet.

 

Zwerfvuil moet aangepakt worden aan de bron

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Everzwijnenproblematiek: er moet iets gebeuren

Het aantal voorvallen met everzwijnen in Limburg neemt toe.

"Hoewel het een Vlaamse bevoegdheid is, trachten wij in Limburg met alle actoren op het terrein -natuurverenigingen, wildbeheerseenheden, Agentschap Natuur en Bos (ANB), gemeenten, provincie - iets te doen aan de everzwijnenproblematiek", zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove in het nieuws op Televisie Limburg (TVL).”

'Klimaatadaptatieplan Limburg 2017’

“Limburg zet in op klimaatmitigatie (voorkomen dat er nog (veel) broeikasgassen bijkomen) en klimaatadaptatie (ons aanpassen aan het veranderende klimaat).

Het schoorvoetend uitvoeren van klimaatadaptatie leidt ertoe dat er elke dag meer nood is aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.”

 

Laatste dagen tentoonstelling Halmaal H2O-XL

De tentoonstelling Halmaal H2O-XL loopt nog tot en met zondag 24 september 2017 in het overstromingsgebied van Halmaal (Sint-Truiden).
De finissage is voorzien om 16 uur in de hoeve Hoewaer, Halmaal-Dorp 10 in Halmaal.

2de Limburgse klimaattop: het vervolg

"De commentaren op de 2de Limburgse klimaattop zijn positief", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

Opkuisen

 “Onbetamelijk, onvoorstelbaar en nooit gezien in de politiek!”, zegt Ludwig Vandenhove.

'Kiezen voor Kunst' in Aalst

In het weekend van vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 was 'Kiezen voor Kunst' te gast in de gemeentelijke feestzaal in Aalst, Aalst-Dorp 25 (deelgemeente Sint-Truiden).

 

Brand kasteel Rochendaal: inderdaad ERG!

"Het al totaal vervallen kasteel van Rochendaal in Bevingen (Sint-Truiden), waar vorige week een brandstichting gebeurd is, is voor mij een uiting van het failliet van het beheer van gebouwen van de (deze!) overheid", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

2de Limburgse Klimaattop succes

Op maandag 18 september 2017 ging in het provinciehuis in Hasselt de 2de Limburgse Klimaattop door.
Het thema was klimaatadaptatie.

 

Milieuvergunning voor motorcross in Tessenderlo

"Als politicus moet je compromissen kunnen sluiten en compromissen sluiten betekent toegevingen doen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

 

 

Pagina's