november 2017

Provincie legt ingebuisde Winterbeek in Hoeselt terug open

De provincie Limburg investeert opnieuw in de aanpak van wateroverlast in Hoeselt.
Het gaat om een gezamenlijk project met Aquafin en Infrax.

 

Zoveel mogelijk personen ‘gered’

"Door een permanente aandacht via interne dienstaanwijzingen, zijn we er met het provinciebestuur van Limburg in geslaagd van zoveel mogelijk mensen in Limburg te houden als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming”, zegt gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove.

 

Nieuwsbrief Bosgroep Limburg

De nieuwsbrief van de vzw Bosgroep Limburg van november 2017 is verschenen.

 

‘#jijmaaktsint-truiden’ december 2017

‘#jijmaaktsint-truiden’ december 2017, het periodieke tijdschrift van sp.a als opvolger van SPOTS, is er.

 

De provincies als streekmotor

Op zaterdag 25 november 2017 organiseerde de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP)  een colloquium onder de titel ‘Streekmotor van start!’ in het provinciehuis in Leuven (Provincieplein).

 

Zorgbedrijf? Neen, geef ons maar het OCMW

Dat zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove over de plannen om in de stad Sint-Truiden een zorgbedrijf op te richten in plaats van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

 

Geen vergunning voor uitbreiding Aldi in de Kattenstraat in Sint-Truiden

sp.a Sint-Truiden blijft zich met alle middelen verzetten tegen de uitbreiding van het grootwarenhuis Aldi in de Kattenstraat in Sint-Truiden.

 

Taxicheques voor jongeren

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Angst

‘Het is een pervers mechanisme. Sommige instanties verspreiden angst om zichzelf onmisbaar, en anderen afhankelijk, te maken.’ – Patrick Allegaert, artistiek adviseur Museum Dr. Guislain (1)

 

Tags:

Provincie Limburg vraagt aanpassing regelgeving roofvogels en uilen in gemeentelijke reglementen

"Roofvogelshows  als entertainment nemen helaas toe en dat is helemaal niet goed voor het dierenwelzijn van deze vogels", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.

 

Gazometersite

Wat is de stand van zaken van de Gazometersite in Sint-Truiden?

 

Peterschap natuurgebied Oudsberg voor basisscholen in Gruitrode en Opglabbeek

Al meer dan 10 jaar zetten de leerlingen van de basisschool Royke in Meeuwen-Gruitrode (Breekiezel 27) en de Lagere School Opglabbeek (Zavelstraat) zich in voor het natuurgebied Oudsberg. Oudsberg is ook de naam van de nieuwe fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.

 

Klimaatmitigatie en -adaptatie en omvorming provincies

Op woensdag 22 november 2017 waren er de tussenkomsten van de politieke fracties in de Limburgse provincieraad naar aanleiding van de begroting 2018 en de beleidsverklaringen.

 

Pagina's