oktober 2018

N-VA is consequent… en nu CD&V?

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft op dinsdag 30 oktober 2018 op Televisie Limburg (TVL) verklaard dat de N-VA blijft gaan voor de afschaffing van de provincies.
Hij sloot zich aan bij de uitspraak van N-VA-fractieleider Hendrik Verbrugge tijdens het debat van TVL en Het Belang van Limburg van zondag 7 oktober 2018.

 

Tags:

Geen verkiezingen geweest?

De eerste gemeenteraad in Sint-Truiden na de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018: de CD&V-Open Vld-meerderheid blijft even arrogant in de antwoorden op tussenkomsten vanuit de sp.a-oppositie. (1)

 

Net als of er geen verkiezingen geweest zijn. Het signaal van de kiezer dus duidelijk niet begrepen!

Eerste gemeenteraad na de verkiezingen: N-VA al oneens met CD&V-Open Vld

Op maandag 29 oktober 2018 was het in Sint-Truiden tijdens de eerste gemeenteraad na de verkiezingen al prijs tussen de nieuwe coalitiepartners.
N-VA stemde tegen het ondertekenen van de sociaal woonbeleidsconvenant Vivos Artes en wil absoluut niet dat er sociale woningen bijkomen in Sint-Truiden ondanks de lange wachtlijsten. (1) (2)

 

sp.a Sint-Truiden: opnieuw 6 jaar oppositie

"Eén zetel winst, ik als lijsttrekker het meeste voorkeursstemmen van iedereen (4 084 stemmen), 25 van de 35 (dus meer dan 2/3!) van de sp.a-kandidaten meer stemmen dan de kandidaten die op dezelfde plaatsen staan op de andere lijsten (dus onze solidariteit 'stem voor alle kandidaten' heeft weer gewerkt) en ik de grootste penetratiegraad van alle lijsttrekkers (60,65% van alle sp.a-kiezers stemmen op mij, 52,60% voor CD&V, 42,11% voor Open Vld en 52,48% voor N-VA)" (1) (2), zegt lijsttrekker Ludwig Vandenhove. "Maar we zitten opnieuw in de oppositie."

 

Netwerkmoment Repair Cafés

Op donderdag 25 oktober 2018 werd het 4de netwerkmoment georganiseerd voor alle betrokkenen bij de Limburgse Repair Cafés in Greenville in Houthalen-Helchteren (Centrum-Zuid 1111).

 

Tags:

‘Darwin in de stad’

Op dinsdag 20 november 2018 is er een volgende lezing ‘Darwin de stad. Stadsnatuur door de ogen van Darwin” in het kader van 'Provinciaal Natuurcentrum (PNC) in dialoog'.

 

Tags:

Echte maatschappelijke noden

De federale regering heeft beslist om 34 nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen aan te kopen van het Amerikaanse Lockheed Martin.
Totale kostprijs: 12, 5 jaar miljard euro voor de komende 40 jaar. (1)

 

Hoeveel echte maatschappelijke noden zouden we met dit bedrag niet kunnen aanpakken?
Elke keer als de federale of de Vlaamse regering zegt dat er geen geld is voor bepaalde sp.a-voorstellen, moeten we dat plaatsen tegenover de aankoop van dat tuig. (2)

 

Tags:

Succesvol Open Forum vzw Transitie Limburg

Op donderdag 25 oktober 2018 organiseerde de vzw Transitie Limburg een succesvol Open Forum in Greenville in Houthalen-Helchteren (Centrum-Zuid 1111).

 

Tags:

Merci Willy!

Na heel wat bemiddeling en gesprekken zal sp.a Tongeren de komende 6 jaar opnieuw deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen in Tongeren.

 

Tags:

Vergeten!

In Het Belang van Limburg van donderdag 25 oktober 2018 werd een overzicht gegeven van de Limburgse gemeenten waar er een andere burgemeester zou zijn indien het meest aantal voorkeurstemmen in rekening zou gebracht worden. (1)

 

Kick-off bijeenkomst Euregionaal Field Lab

Op woensdag 24 oktober 2018 vond in het provinciehuis in Hasselt de kick-off bijeenkomst van het Euregionaal Field Lab plaats.
Het betreft een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) van Nederlands en Belgisch Limburg en wordt uitgevoerd door het Bureau Euregionale Samenwerking (BES).

 

‘1 dag niet’ zet inbraakpreventie in de kijker

Ook dit jaar is er weer de actie ‘1 dag niet’, die in 2014 begonnen is in Limburg.
Inmiddels is dit een nationale actie geworden.

 

Nutteloze energie

Is alle energie die ik de afgelopen jaren geïnvesteerd heb om tot een duurzaam Limburg te komen, nutteloos geweest?

 

Ik hoop van niet. Maar de aanduiding van de CD&V-gedeputeerden, met name Inge Moors (een goede en lieve collega, maar vertegenwoordiger van de Boerenbond (BB)) en betonboer Tom Vandeput, voorspelt alleszins niet veel goeds. (1)

 

De natuursector zal op haar hoede moeten zijn.

 

Tags:

Pagina's