maart 2019

Het Limburgs burgemeestersparlement: doodsteek voor de provincie Limburg?

Provinciehuis Limburg

Er komt een nieuw Limburgs overlegorgaan met alle 42 Limburgse burgemeesters. (1)

Op zich kan je daar niets op tegen hebben, ik dus ook niet, maar dat dat in hoofde van sommige politieke partijen de (feitelijke) afschaffing van de provincie Limburg inhoudt, is een feit", zegt sp.a -provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Tags:

Klimaat intendant: voor mij moet het niet (1)

klimaatintendant

Manu Claeys van de Antwerpse actiegroep StRatenGeneraal stelt voor om een klimaatintendant aan te stellen om de klimaatproblematiek aan te pakken.

"Alles wat kan bijdragen aan een oplossing kan voor mij", zegt voormalig gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove, "maar ik geloof niet echt in dat voorstel.

Wie gaat dat betalen?

Dat is zo een dooddoener waarmee heel wat Socialistische voorstellen onmiddellijk de grond ingeboord worden.

Ik wil elk voorstel van mij beargumenteren, maar aan dat soort personen, die gewoon tegen de Socialisten zijn, antwoord ik 'er is geld genoeg, alleen is het verkeerd verdeeld'. En het is nog waar ook.

De gave van de verontwaardiging

affiche foto 'De gave van verontwaardiging'

Curieus Vlaams-Brabant heeft een documentaire over het politieke leven van Louis Tobback gemaakt.
De première was op vrijdag 22 februari 2019.

"Ik ben graag aanwezig geweest op deze première, ik vind het zelf een eer dat ik uitgenodigd was", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Carnaval vieren met gezond verstand

Vrouw verkleed als clown tijdens carnavalstoet

"In Sint-Truiden is het vandaag Verloren Maandag.
In onze stad gelden een aantal verbodsregels, maar verbodsregels mogen niet de regel worden bij carnaval: carnaval moet nog kunnen gevierd worden!", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Uitzendarbeid: neen bedankt!

'Uitzendarbeid is zelden bewuste keuze': dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van zaterdag 2 maart 2019.

Het merendeel van de meer dan 500 ondervraagde uitzendkrachten door het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)-Limburg wil een vaste job.

"Dat is wat ik ook wat ik hoor op mijn zitdagen als personen langskomen voor een bemiddeling of een vraag naar werk", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Zever

Politici worden gedegradeerd tot voorbeeldige leerlingen die verplicht op hun stoel moeten zitten en vooral mogen luisteren en zwijgen. Dat soort zever leidt ertoe dat de glazen stolp van de Wetstraat zich steeds hermetischer afsluit van de samenleving. (Mieke Vogels)

Betonstop of niet?

"Waar is de beleidsvisie van deze deputatie?
Ik vrees dat die er niet is", aldus provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

Complimentendag!

Vrijdag 1 maart 2019: complimentendag!

“Sp.a Sint-Truiden deelde traditioneel ‘complimenten’ uit aan het station van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het is simpel om medemensen een compliment te geven en toch gebeurt het zo weinig”.

  • Zie onder andere ook ‘Complimentendag’ van woensdag 5 maart 2014 op deze website.
  • foto: Pritty Kaur

Huiskamergesprekken: echt of een stunt?

mensen houden kartonnen tekstbalonnen vast

De nieuwe meerderheid van CD&V-Open Vld-N-VA heeft in de bestuursnota geschreven dat er in het kader van inspraak zogeheten 'Huiskamergesprekken' kunnen georganiseerd worden.

"Vermits in de media ruim aandacht geschonken werd aan het eerste gesprek in het kasteel van Ordingen, heb ik de vraag van enkele inwoners gekregen hoe zij dat kunnen organiseren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's