juni 2019

Meer aandacht voor de plattelandsgemeenten

Haspengouw - Visit Limburg

"Ik ben het volmondig eens met de oproep van het Westhoekoverleg aan de Vlaamse overheid voor meer aandacht en middelen voor de Vlaamse plattelandsgemeenten (1)", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Het toekomstig Vlaams regeerakkoord moet hier structureel aandacht aan besteden met concrete maatregelen en concrete financiering."

Architectuur

"Een goede architectuur lost sociale problemen niet op, maar verhindert dat ze groter worden." (1)

De inrichting van de (openbare) ruimte wordt te vaak onderschat in het beleid.

Festraetsstudio blijft op Begijnhof in Sint-Truiden

Festraetsuurwerk - Visit Sint-Truiden

Dat is alleszins het antwoord van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid op een aantal vragen van gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Ik heb die vragen gesteld, omdat ik heel wat geruchten hoor over een eventuele verhuis of het eventueel verdwijnen van het Festraetsuurwerk", zegt Ludwig Vandenhove.
"Ik ben blij dat het dan blijkbaar enkel geruchten zijn, maar waar rook is, is meestal vuur.

Wat gebeurt er met het Festraetsuurwerk?

Festraetsuurwerk - Visit Sint-Truiden

"Ik vraag het mij af", zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Op het Begijnhof doen nog al wat geruchten de ronde dat het Festraetsuurwerk er zou weggaan."

Wordt Limburg een exploitatiegebied van Antwerpen?

“Ik hoop van niet, maar het is wel één van de vier toekomstscenario’s, die TommorowLab (1) uitgewerkt heeft op vraag van de Limburgse deputatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij is die oefening onbegrijpelijkIk had die bedenking ook al toen ik zelf nog gedeputeerde was, en met mij een aantal collega’s, en toch wordt er nu mee doorgedaan. "

Socialisme (1)

Collega en kersvers sp.a fractieleider in het Vlaams parlement Connor Rousseau lanceert het idee om eventueel de naam sp.a te wijzigen.

Voor mij moet het niet.
Ik ga voor inhoud, niet voor de verpakking.

Als het toch gebeurt, moet het woord Socialisme erin blijven.
Wij moeten ophouden beschaamd te zijn dat we Socialisten zijn.

Grenseffectentoets

De Limburgse deputatie zet het initiatief verder om een zogeheten "grenseffectentoets" uit te voeren.
Het gaat om een sp.a initiatief van voormalig provincieraadslid Mieke Mulders.

"Dat is een goede zaak", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove, die hierover op de valreep nog een schriftelijke vraag stelde als provincieraadslid.

Graag terug aandacht voor het verenigingsleven in Sint-Truiden

Sporting Aalst heeft een noodkreet gelanceerd over het dak van de voetbalkantine via een schrijven aan alle gemeenteraadsleden.

Burgemeester Veerle Heeren heeft het gebouw zelfs doen afsluiten omwille van de veiligheid. (1)

"Dit zou in mijn periode als burgemeester niet gebeurd zijn", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Alsof een grootstad zo duurzaam is"

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in een interview met het Belang van Limburg op maandag 24 juni 2019. (1)

Internetverkoop: graag dringend een echt maatschappelijk en politiek debat!

"De verkoop via internet en andere sociale media moet dringend gereguleerd worden, ik heb het al bij meerdere gelegenheden gezegd", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"In de media is het bijna dagelijks 'prijs'.
Wanneer volgt de politiek met een ernstig debat en de nodige concrete maatregelen?

De lokale middenstand, de leefbaarheid en het klimaat moeten beschermd worden.

Een kleine greep uit de berichten van de voorbije 14 dagen.

Water- en modderoverlast: ermee bezig zijn alstublieft!

Melsterbeek Sint-Truiden

"Water- en modderoverlast kunnen maar beheerst worden door een integrale en permanente aanpak", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Wat is nodig?
Investeringen en werken, handhaving, maar vooral opvolgen en permanent onderhoud van onder andere de riolering, grachten en beken.

Ermee bezig zijn."

Niet akkoord met Leo Van Broeck

"Ik ben het vaak eens met Vlaams bouwmeester Leo van Broeck, maar in het geval van de 'Mobiscore' niet", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in een interview in Het Laatste Nieuws. (1)

De wolf (1)

De wolf was natuur en als de natuur schade deed aan de landbouw dan moest dat voor de volle honderd procent betaald worden ...

Als landbouwschade door de natuur moet vergoed worden, zou dat ook omgekeerd zo moeten zijn ...

Pagina's