juni 2019

Ombudsvrouw/-man

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de stad Sint-Truiden hebben een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar afgesloten met de Vlaamse Ombudsdienst.
Vlaams ombudsman Bart Weekers kwam toelichting geven tijdens de vergaderingen van maandag 17 juni 2019.

De bedoeling is "zorgvuldig om te gaan met meldingen en klachten en een grondige, klantvriendelijke en uniforme aanpak verzekeren".

Limburgse gemeenten zijn grootgrondbezitters in Vlaanderen (1) (2)

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 20 juni 2019. Ook Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove komt aan het woord.

"Het gaat over een samenvatting van een bijdrage op de onafhankelijke nieuwssite www.apache.be", aldus Ludwig Vandenhove.

"Alweer wordt Limburg benadeeld"

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in een interview met Het Belang van Limburg. (1)

Testbaan Punch Powertrain moet naar industrieterrein Brustem

"Zoals fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Filip Moers al enkele malen gezegd hebben, is er voor sp. a Sint-Truiden maar één mogelijke locatie voor de geplande testbaan van Punch Powertrain: het industrieterrein in Brustem", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Wij betreuren dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden nalaat om volop voor deze optie te gaan."

Geschiedenis en toekomst

Meryame Ketir

"Je kunt enkel aan de toekomst werken als je de geschiedenis kent en koestert."

Boodschap van Meryame Kitir in het nieuwe boek van Louis Tobback - Dwarsgedachten. In gesprek met Jan Lippens - dat ze mij cadeau gedaan heeft. (1)

Mobiscore: weer nadelig voor Limburg

Kortessem

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft de zogeheten Mobiscore ontwikkeld. (1)

Die geeft aan of belangrijke voorzieningen, zoals openbaar vervoer, scholen en winkels, makkelijk bereikbaar zijn. Met andere woorden, hoe scoort een woning op het vlak van duurzame mobiliteit?

Eedaflegging (LINKS) Vlaams parlement

Vlaams parlement
Op dinsdag 18 juni 2019 legde Ludwig Vandenhove de eed af als Vlaams parlementslid.
 
"Nog eens bedankt aan alle vrijwilligers, die mij geholpen hebben en bedankt aan al mijn kiezers", zegt Ludwig Vandenhove.
"Ik zal de stem van de Dorpsstaat zoveel mogelijk laten doorklinken in Brussel."

Sp.a wil dat Audit Vlaanderen "kunstgrasdossier" onder de loep neemt

Ludwig Vandenhove - Mine Daleman - hln.be

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. (1)

"Als sp.a Sint-Truiden onderzoeken wij momenteel de mogelijkheid om aan Audit Vlaanderen te vragen een aantal investeringsdossiers van de stad Sint-Truiden nader te bekijken.

Het 'kunstgrasdossier' hoort daar zeker bij", aldus Ludwig Vandenhove.

RUP-Brustem: de kogel is door de kerk

Terrein Brustem - Mine Dalemans

Tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 17 juni 2019 is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op de voormalige militaire basis in Brustem definitief goedgekeurd. (1) (2)

"Er is al genoeg natuur vernietigd in Vlaanderen. We moeten dan ook resoluut de natuurkaart trekken, ook in Sint-Truiden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Provincieraad: weer het einde van een hoofdstuk

Ludwig Vandenhoven tijdens zijn laatste deelname aan de Verenigde Commissie van de Limburgse provincieraad.

"Op maandag 17 juni 2019 heb ik weer een politiek hoofdstuk afgesloten", zegt Ludwig Vandenhove.

"Afscheid van de Limburgse provincieraad.
6 jaar gedeputeerde en nog eens iets minder dan 7 maanden provincieraadslid. Zo heb ik ook op dat niveau weer meerderheid en oppositie meegemaakt.

Tags:

Stad moet 42 000 euro schadevergoeding betalen na fout in aanbestedingsprocedure voetbalveld Velm (1)

Voetbalveld Velm met kunstgras

Sp.a fractieleider Gert Stas is hier uitgebreid over tussengekomen tijdens de gemeenteraad van maandag 17 juni 2019.

"Het 'mismeesteren' van dit dossier kost de Sint-Truidense belastingbetaler weer heel wat geld", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Afschaffing lidgeld jongste spelertjes: een goede zaak!

Extract van krantenartikel online

Voetbalclub (VC) Jekervallei Sluizen zal aan de spelertjes van U5, U6 en U7 geen lidgeld meer vragen. (1)

Een mooi voorbeeld dat hopelijk navolging krijgt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Via collega-gemeenteraadslid Erwin Vaes hebben wij als sp.a Sint-Truiden dit gegeven al ter sprake gebracht op de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019."

IJssculpturenfestival naar Sint-Truiden: hoe komen ze erbij?

Nu het ijssculpturenfestival niet meer doorgaat in Brugge, zou de stad Sint-Truiden interesse hebben.

"Ik begrijp niet hoe schepen Jos Pierard hierbij komt”, zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's