juli 2019

Filip Moers heeft gelijk (1)

Filip Moers

"Collega-gemeenteraadslid Filip Moers heeft groot gelijk als hij zegt niet bereid te zijn verontschuldigingen aan te bieden aan het stadsbestuur van Sint-Truiden met betrekking tot onze sp.a persberichten inzake de ellendige toestand van het stadspark in het algemeen en de parkvijver in het bijzonder", zegt Ludwig Vandenhove."Het is een vraag van waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA)".

De droom

Het is de doem van de droom dat hij zichzelf vernietigt wanneer hij realiteit wordt. Dat geldt ook voor het oude ideaal van de sociale verzorgingsstaat. Sociale voorzieningen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat weinigen nog beseffen welke strijd ervoor geleverd moet worden.

...

Welvaart maakt doof en blind. (1)

Het zijn de vakbonden niet, wel de zwaar betaalde managers

"Ik heb het over de problemen tussen Infrabel en de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) over de geplande werken op de strategische Noord-Zuid as in Brussel" (1), zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Goed nieuws, maar ik ben benieuwd”

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de aankondiging van CD&V-schepen Ingrid Kempeneers dat er een actieplan "Grote Bomen" in Sint-Truiden komt.

Subsidies voor dierenasielen? Ja!

“Ik vind dat in het Vlaamse regeerakkoord (eindelijk) voorzien moet worden dat dierenasielen Vlaamse subsidies kunnen krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Bomen, bomen en bomen! Ook in Sint-Truiden

Bomen

Het klimaatprobleem is een feit, ontkennen doen alleen echte idioten nog.
Gevolg: lange hitteperiodes, stormen, wateroverlast en andere elementen van het weer, die voordien veel schaarser waren.

Betaal cafébezoek terug door ziekenfonds (1)

Laat het cafébezoek terugbetalen door het ziekenfonds. Het café is dan ook het sociale medium bij uitstek. De toegangsprijs is één consumptie.

De mensen een klimaatgeweten schoppen!

“Zouden er nu nog altijd mensen zijn, die niet geloven in de klimaatopwarming? (1)
Dan mogen we ze voluit en duidelijk idioten noemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ja, deze tekst gaat over idioten en een klimaatgeweten.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Kunst in groen

“Het Nationale Park De Hoge Veluwe: echt de moeite”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli 2019 hebben mijn echtgenote Sonja en ik een bezoek gebracht aan de Nederlandse stad Arnhem.’s Zondags hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de omgeving Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller museum aan te doen.

Tags:

Fusies gemeenten en afschaffen provincies: NEEN!

In de tekst, die formateur Bart De Wever heeft uitgewerkt voor een Vlaams regeerakkoord, staat de verplichte fusies van gemeenten en de afschaffing van de provincies. (1)

"In beide gevallen ben ik niet akkoord", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Trudofeesten 2019

Dit jaar - 2019 - zijn het zevenjaarlijkse Trudofeesten in Sint-Truiden.
Trudo is de patroonheilige van de stad Sint-Truiden.

Het Laatste Nieuws wijdt er een artikel aan, waarin ook oud-burgemeester Ludwig Vandenhove geciteerd wordt. (1)

Limburg: beslissingen diverse organen meer op elkaar afstemmen

"Wij hebben in Limburg heel wat organen, die zich met de socio-economische situatie in de brede betekenis van het woord bezighouden", zegt voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Zelfs meer - historisch gegroeid - dan in andere provincies.

Ik ben altijd al grote voorstander geweest om deze instanties nauwer te laten samenwerken en misschien sommige ervan zelfs samen te voegen."

Tags:

Opleidingen militairen dichterbij huis: ja, maar …

Blijkbaar zijn er plannen om in elke Belgische provincie een opleidingscentrum voor jonge rekruten te voorzien. (1)
Reden: het gebrek aan geïnteresseerden voor een tewerkstelling bij het leger.

De volgende 5 jaar moeten er bij Defensie meer dan 10 000 militairen bijkomen om de pensioengolf bij het leger te kunnen opvangen.

Pagina's