december 2019

Verbod vrachtwagens aan scholen: JA!

De stad Aalst heeft principieel beslist om vrachtwagens te verbieden aan scholen bij de begin- en eindtijd als gevolg van een recent dodelijk ongeval. (1) (2)

“Een goede beslissing”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Ik heb begin 2017 al gepleit voor zo een verbod. (3)

Ik hoop dat de CD&V-N-VA-Open Vld- meerderheid in Sint-Truiden hier ook eens over nadenkt.

Dierenwelzijn en natuur moeten kunnen samengaan!

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en voor de natuur.

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar soms geeft dat aanleiding tot nieuwe problemen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de wolf. Maar zo is er tevens het fenomeen van roofvogels, die een toenemend gevaar vormen voor duiven.(1)

Conner

Proficiat aan Conner Rousseau met zijn eerste speech als sp.a voorzitter tijdens het nationaal congres. (1)
Ik wens hem veel succes, het zal nodig zijn.

Ja, congres, het was eerder een show.
Ik zou nooit spontaan naar zo een voorstelling gaan kijken… Maar dat hoort nu éénmaal zo bij een nieuwe generatie.

rood balkje

SALK afgelopen

Het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) is afgelopen.

Op vrijdag 13 december 2019 is voor de laatste keer de Task Force van SALK samengekomen op de Corda Campus in Hasselt (Kempische Steenweg 293/16).

SALK is opgericht na de sluiting van de Ford-fabrieken in Genk in 2012”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
De resultaten van SALK zijn erg positief.

Limburgse cultuursector wordt niet gespaard!

“Ook de Limburgse cultuursector moet fors inleveren”, zeggen de sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

“Het Studiecentrum Willy Claes heeft een ruwe berekening gemaakt. Ondanks de historische benadeling met culturele subsidies wordt Limburg nu eveneens niet gespaard.
In het totaal verliezen de Limburgse cultuurorganisaties 235 000 euro.”

Kerstfeest S-Plus Sint-Truiden: tussen de mensen!

Natuurlijk moet ik tussen MIJN MENSEN zijn.

Ik geef alle vertrouwen aan onze nieuwe sp.a voorzitter ‘mateke’ Conner Rousseau, maar het verleden mag niet, of beter nooit vergeten worden.

Nieuwsbrief Els en Ludwig

“Vanaf nu zal er regelmatig een nieuwsbrief verschijnen van Els Robeyns en mijzelf”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Over onze activiteiten in het Vlaams parlement, maar ook rond Limburgse en Zuid-Limburgse dossiers. Soms zullen er ook algemene politieke onderwerpen en activiteiten van de sp.a afdeling Wellen en van de sp.a (onder)afdelingen Sint-Truiden instaan.

Nieuwsbrief sp.a Limburg

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in deze editie onder meer met zijn bezorgdheid rond de Limburgse sociale huisvestigingsproblematiek en met zijn pleidooi samen met collega Vlaams parlementslid Els Robeyns voor meer geld voor Limburgse functionele fietsverbindingen.

Hieronder kan u de nieuwsbrief terugvinden.

rood balkje

Een visie voor Sint-Truiden of de stad failliet?

Wat is het nu?

Eerst een grote persconferentie om het meerjarenplan 2020-2025 aan te kondigen (1), dan een raadscommissie waarin er grote onduidelijkheid ontstaat over de echte financiële toestand van de stad (2).

Honden

Stop eens met dat gedobermann.

Het staat u niet. Het is potsierlijk. Maak u niet zo belachelijk.

Wees eens wat meer labrador. (1)

Keith Haring

In Bozar, Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (Ravensteinstraat 23), loopt momenteel nog tot zondag 19 april 2020 een tentoonstelling over Keith Haring.

Op dinsdag 10 december 2019 heb ik er, samen met mijn echtgenote Sonja Schreurs, een bezoek aan gebracht.

"Aan te raden", zegt Ludwig Vandenhove.
"Het is de meest volledige retrospectieve in België, die ooit georganiseerd is rond deze kunstenaar. (1)

Tags:

Woonvisie en afvalophaling

Er werd een nieuw organiek reglement qua participatie en advies goedgekeurd.

Willen zij echt rekening houden met de inspraak, de suggesties van de bevolking en van de participatieraden?

Sp.a fractieleider Gert Stas hield een pleidooi voor een betaalbaar en duurzaam dak boven het hoofd van alle Truienaren.

Sint-Truiden zal meestappen in het nieuwe Optimosysteem van Limburg.net.
"Dit systeem gaat te snel voor Sint-Truiden en is te weinig onderbouwd".

 

Pesticiden in de landbouw

Wat houdt de minister tegen om in Vlaanderen de nodige studies te laten uitvoeren?

Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel in Vlaanderen om tot een globaal pesticiden beleid te komen dat performant gehandhaafd wordt.
 

Pagina's