december 2019

Meer geld voor welzijn

Als sp.a fractie in het Vlaams parlement vinden we dat het departement Welzijn recht heeft op meer geld.

Wij willen als sp.a niet verweten worden dat we alternatieve voorstellen doen zonder financiering te zoeken

Nieuw bezoekerscentrum Nieuwenhoven: ik vertrouw dat niet!

Het dossier is een jaar geleden op mijn voorstel unaniem goedgekeurd door de vorige deputatie.
Het ontwerp was duurzaam, zat binnen het budget, moest het educatief karakter van het domein Nieuwenhoven verhogen en professionaliseren en paste in het zacht recreatief gebruik zonder overbelasting van het gebied.

De huidige deputatie moet nu minimum 51 878, 06 euro betalen aan de verschillende aannemers.

Ik wens gedeputeerde Igor Philtjens succes met het project, maar ik hoop dat het bezoekerscentrum niet ‘verdronken’ wordt in een groter en duurder opzet.

Vlaamse regering is een besparingsregering

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove op maandag 9 december 2019 tijdens het provinciaal sp.a bestuur in het cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5.

De verdere afbouw van de overheid, de privatisering, het bijna ontkennen van het klimaatprobleem en de Vlaamse identiteit lopen als een rode draad doorheen het Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de leidraad, die Ludwig Vandenhove gebruikt heeft tijdens zijn uitéénzetting.

Vlaams klimaatplan

Het Vlaams klimaatplan is een extra reden voor mij om mij geen (echte) Vlaming te voelen. (1) (2)

Ludwig Vandenhove in METRO

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in METRO met zijn vraag over het algeheel verbod op pesticiden op het openbaar domein.

Ik zal hier blijven op aandringen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel. (1)

Klimaatbomen in Triamant Haspengouw

Op vrijdag 6 december 2019 hebben de vzw ‘De Vrienden van het Triamantpark’ drie oude variëteiten hoogstammen -klimaatbomen- geplant in Triamant Haspengouw, Halingenstraat 76 in Sint-Truiden (Velm).

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove was erbij.

22 000 Limburgers wachten op sociale woning

Dat is de titel in Het Laatste Nieuws van zaterdag 7 en zondag 8 december 2019. (1) (2)

Deze cijfers zijn gebaseerd op een analyse, die het Studiecentrum Willy Claes samen met Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove gemaakt hebben op basis van de inhoud van het Vlaams regeerakkoord.

De toestand qua tekort aan sociale woningen is nu al dramatisch in Vlaanderen.
Met de nieuwe Vlaamse regering gaat de toestand alleen nog maar verergeren”, zegt Ludwig Vandenhove.

Meer sociale woningen, ook in Sint-Truiden!

Het probleem is dat er gewoon te weinig sociale woningen zijn.

Enkel als de Vlaamse regering exponentieel zou investeren in sociale woningen kan aan dit probleem enigszins verholpen worden.

De 15 000 sociale woningen, die er in gans Vlaanderen zouden bijkomen gedurende deze legislatuur volgens de plannen van de Vlaamse regering, volstaan zelfs niet om de achterstand alleen al in Limburg (om en bij de 20 000) weg te werken.

Besmettelijk bacterievuur: blijven opvolgen

Geen goede zaak voor onze Zuid-Limburgse fruittelers

Specialisten vrezen dat Haspengouw één groot besmet gebied dreigt te worden.

Kapot staken

De tijd dat regeringen kapot gestaakt werden, zal (voorlopig?) niet meer terugkomen.
Het individualisme is te groot en de solidariteit te klein geworden in onze huidige maatschappij.

We kunnen in Vlaanderen een voorbeeld nemen aan Frankrijk. (1) (2)

10de keer Sinterklaas

Ik doe het vooral om die kinderen en hun ouders tevreden, zelfs gelukkig te zien.

Wie kan nu enige vorm van onverdraagzaamheid of racisme voelen als je die kinderen ziet?

 

Vlaamse regering deed niets om grondwater op peil te houden

Dat is de titel van een bijdrage op de website van Het Laatste Nieuws op woensdag 4 december 2019.

Het artikel handelt over de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan bevoegd minister Zuhal Demir over de te lage grondwaterproblematiek in Limburg als gevolg van de droogteperiodes.

Hieronder vindt u het artikel (1) 

Warm Winterfeest op 8 december 2019

Affiche warm winterfeestSp.a Sint-Truiden organiseert een "Warm Winterfeest".

Sp.a blijft een warme partij in deze kille en koude tijden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is van harte welkom.”

Tags:

Pagina's